Ησαΐας

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66


Κεφάλαιο 12

Και κατά την ημέρα εκείνη θα πεις: Κύριε, θα σε δοξολογήσω· επειδή, αν και οργίστηκες εναντίον μου, ο θυμός σου στράφηκε, και με παρηγόρησες.
2 Δέστε, ο Θεός είναι η σωτηρία μου· θα έχω θάρρος, και δεν θα φοβάμαι· επειδή, ο Κύριος ο Θεός είναι η δύναμή μου, και το τραγούδι· και στάθηκε η σωτηρία μου.
3 Και θα αντλήσετε νερό με ευφροσύνη από τις πηγές τής σωτηρίας.
4 Και κατά την ημέρα εκείνη θα πείτε: Δοξολογείτε τον Κύριο, επικαλείστε το όνομά του, κάντε γνωστά τα έργα του στα έθνη, να θυμάστε ότι υψώθηκε το όνομά του.
5 Να ψάλλετε στον Κύριο· επειδή έκανε ένδοξα πράγματα· είναι γνωστό σε όλη τη γη.
6 Αγάλλου και ευφραίνου, κάτοικε της Σιών· επειδή, ο Άγιος του Ισραήλ είναι μέγας ανάμεσά σου.