0:00
0:00

поглавље 3

I usta Isus ujutru rano, i kretoše se od Sitima i dodjoše do Jordana on i svi sinovi Izrailjevi, i noćiše onde a ne predjoše.
2 A posle tri dana prodjoše upravitelji kroz logor,
3 I zapovediše narodu govoreći: Kad vidite kovčeg zaveta Gospoda Boga svog i sveštenike Levite gde ga nose, podjite i vi s mesta svog i idite za njim.
4 Ali neka bude daljine izmedju vas i njega do dve hiljade lakata; bliže do njega ne primičite se, da biste poznali put kojim ćete ići, jer još nikada niste išli tim putem.
5 I Isus reče narodu: Osveštajte se, jer će sutra učiniti Gospod čudesa medju vama.
6 Potom reče Isus sveštenicima govoreći: Uzmite kovčeg zavetni i idite pred narodom. I uzeše kovčeg zavetni i podjoše pred narodom.
7 A Gospod reče Isusu: Danas te počinjem uzvišavati pred svim Izrailjem da poznaju da ću i s tobom biti kao što sam bio s Mojsijem.
8 Zato ti zapovedi sveštenicima koji nose kovčeg zavetni, i reci: Kad dodjete na kraj vode Jordana, stanite u Jordanu.
9 I reče Isus sinovima Izrailjevim: Pristupite ovamo, i čujte reči Gospoda Boga svog.
10 Po tom reče Isus: Po ovom ćete poznati da je Bog živi posred vas, i da će zaista odagnati ispred vas Hananeje i Heteje i Jeveje i Ferezeje i Gergeseje i Jevuseje:
11 Evo, kovčeg zaveta Gospoda svoj zemlji poći će pred vama preko Jordana.
12 Zato sada izaberite dvanaest ljudi iz plemena Izrailjevih, po jednog čoveka iz svakog plemena.
13 I čim sveštenici, noseći kovčeg zaveta Gospoda Gospoda svoj zemlji, stanu nogama svojim u vodi jordanskoj, voda će se u Jordanu rastvoriti, te će voda koja teče odozgo stati u gomilu.
14 I kad se podiže narod iz šatora svojih da predje preko Jordana, i sveštenici ponesoše kovčeg zavetni pred narodom,
15 I kad oni što su nosili kovčeg dodjoše do Jordana, i sveštenici noseći kovčeg okvasiše noge svoje na kraju vode (jer je Jordan pun preko bregova svojih za sve vreme žetve),
16 Zaustavi se voda što je tekla odozgo, i stade u jednu gomilu vrlo nadaleko, kod grada Adama, koji je kraj Zaretana; a što je teklo dole u more kraj polja, more slano, oteče sasvim; i narod prelažaše prema Jerihonu.
17 A sveštenici koji su nosili kovčeg zaveta Gospodnjeg stajahu na suvom usred Jordana bez straha, a sav Izrailj idjaše po suvom, dokle sav narod ne predje preko Jordana.