0:00
0:00

поглавље 12

A ovo su carevi zemaljski koje pobiše sinovi Izrailjevi i zemlju njihovu osvojiše s one strane Jordana k istoku, od potoka Arnona do gore Ermona i svu ravnicu k istoku:
2 Sion car amorejski koji stajaše u Esevonu i vladaše od Aroira koji je na bregu potoka Arnona, i od polovine potoka i polovinom Galada do potoka Javoka, gde je medja sinova amonskih;
3 I od ravnice do mora hinerotskog k istoku, i do mora uz polje, do mora slanog k istoku, kako se ide k Vetsimotu, i s juga pod goru Fazgu;
4 I sused mu Og, car vasanski, koji beše ostao od Rafaja i sedjaše u Astarotu i u Edrajinu,
5 I vladaše gorom Ermonom i Salhom i svim Vasanom do medje gesurske i mahatske, i polovinom Galada do medje Siona cara esevonskog.
6 Njih pobi Mojsije sluga Gospodnji i sinovi Izrailjevi; i tu zemlju dade Mojsije, sluga Gospodnji, u nasledstvo plemenu Ruvimovom i plemenu Gadovom i polovini plemena Manasijinog.
7 A ovo su carevi zemaljski koje pobi Isus sa sinovima Izrailjevim s one strane Jordana k zapadu, od Val-Gada u polju livanskom pa do gore Alaka kako se ide k Siru; i tu zemlju dade Isus plemenima Izrailjevim u nasledstvo prema delovima njihovim,
8 Po gorama i po ravnicama, po poljima i po dolinama, i u pustinji i na južnom kraju, zemlju hetejsku, amorejsku i hananejsku, ferezejsku, jevejsku i jevusejsku:
9 Car jerihonski jedan; car gajski do Vetilja jedan;
10 Car jerusalimski jedan; car hevronski jedan;
11 Car jarmutski jedan, car lahiski jedan;
12 Car jeglonski jedan; car gezerski jedan;
13 Car davirski jedan; car gaderski jedan;
14 Car oramski jedan; car aradski jedan;
15 Car od Livne jedan; car odolamski jedan;
16 Car makidski jedan; car vetiljski jedan;
17 Car tifuvski jedan; car eferski jedan;
18 Car afečki jedan; car saronski jedan;
19 Car madonski jedan; car asorski jedan;
20 Car simron-meronski jedan; car ahsavski jedan;
21 Car tanaški jedan; car megidski jedan;
22 Car kedeski jedan; car jokneamski kod Karmela jedan;
23 Car dorski u Nafat-Doru jedan; car gojimski u Galgalu jedan;
24 Car teraski jedan. Svega trideset i jedan car.