0:00
0:00

поглавље 16

I dopade deo sinovima Josifovim od Jordana kod Jerihona, od vode jerihonske k istoku, na pustinju koja ide od Jerihona na goru vetiljsku,
2 A od Vetilja ide na Luz i dolazi do medje arhijske do Atarota,
3 Potom ide na zapad do medje jafletske pa do medje donjeg Vet-Orona i do Gezera, i izlazi na more.
4 Tako dobiše nasledstvo sinovi Josifovi, Manasija i Jefrem.
5 A beše medja sinovima Jefremovim po porodicama njihovim, beše medja nasledstva njihovog k istoku Atarot-Adar do gornjeg Vet-Orona,
6 I izlazi medja na more kod Mihmete sa severne strane, pa se obrće medja k istoku do Tanat-Silona, i prolazi s istoka do Janohe,
7 Potom silazi od Janohe do Atarota i Narata, i došavši do Jerihona udara u Jordan.
8 Od Tafuje ide medja k istoku do potoka Kane i izlazi na more. To je nasledstvo plemena sinova Jefremovih po porodicama njihovim.
9 A gradovi behu odvojeni sinovima Jefremovim u nasledstvu sinova Manasijinih, svi gradovi sa selima svojim.
10 A ne izagnaše Hananejina koji življaše u Gezeru; zato ostaše Hananeji medju sinovima Jefremovim do danas plaćajući danak.