Έξοδος

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40


Κεφάλαιο 8

ΚΑΙ ο Κύριος είπε στον Μωυσή: Πήγαινε στον Φαραώ, και πες του, έτσι λέει ο Κύριος, εξαπόστειλε τον λαό μου, για να με λατρεύσει·
2 και αν δεν θέλεις να τον εξαποστείλεις, πρόσεξε, εγώ θα χτυπήσω όλα τα όριά σου με βατράχια·
3 και ο ποταμός θα ξεβράσει βατράχια, τα οποία καθώς θα ανεβαίνουν θα μπουν μέσα στο παλάτι σου, και στον κοιτώνα σου, κι επάνω στο κρεβάτι σου, και στα σπίτια των υπηρετών σου, κι επάνω στον λαό σου, και στους φούρνους σου, και στις σκάφες σου·
4 κι επάνω σε σένα, κι επάνω στον λαό σου, κι επάνω σε όλους τους υπηρέτες σου, θα ανέβουν τα βατράχια.
5 Και ο Κύριος είπε στον Μωυσή: Πες στον Ααρών: Έκτεινες το χέρι σου με τη ράβδο σου προς τα ρυάκια, προς τους ποταμούς, και προς τις λίμνες, και ανέβασε τα βατράχια επάνω στη γη τής Αιγύπτου.
6 Και ο Ααρών εξέτεινε το χέρι του επάνω στα νερά τής Αιγύπτου· και ανέβηκαν τα βατράχια, και σκέπασαν τη γη τής Αιγύπτου.
7 Και έκαναν το ίδιο οι μάγοι, με τις τελετουργικές επωδές τους, και ανέβασαν τα βατράχια επάνω στη γη της Αιγύπτου.
8 Τότε, ο Φαραώ κάλεσε τον Μωυσή και τον Ααρών, και είπε: Παρακαλέστε τον Κύριο να σηκώσει τα βατράχια από μένα, και από τον λαό μου· και θα εξαποστείλω τον λαό, για να θυσιάσουν στον Κύριο.
9 Και ο Μωυσής είπε στον Φαραώ: Καθόρισέ μου, πότε να παρακαλέσω για σένα, και για τους υπηρέτες σου, και για τον λαό σου· για να εξαλείψει τα βατράχια από σένα, και από τα σπίτια σου, και να μείνουν μόνον στον ποταμό.
10 Κι εκείνος είπε: Αύριο. Και είπε: Θα γίνει σύμφωνα με τον λόγο σου· για να γνωρίσεις, ότι δεν είναι κανένας καθώς ο Κύριος ο Θεός μας·
11 και θα σηκωθούν τα βατράχια από σένα, και από τα σπίτια σου, και από τους υπηρέτες σου, και από τον λαό σου· μόνον στον ποταμό θα μείνουν.
12 Τότε, ο Μωυσής και ο Ααρών βγήκαν από τον Φαραώ· και ο Μωυσής αναβόησε στον Κύριο για τα βατράχια, που είχε φέρει στον Φαραώ.
13 Και ο Κύριος έκανε σύμφωνα με τον λόγο τού Μωυσή· και ψόφησαν τα βατράχια από τα σπίτια, από τις επαύλεις, και από τα χωράφια.
14 Και τα μάζεψαν σωρούς-σωρούς, και βρώμησε η γη.
15 Και βλέποντας ο Φαραώ,ότι έγινε αναψυχή, σκλήρυνε την καρδιά του, και δεν τους εισάκουσε, όπως είχε μιλήσει ο Κύριος.
16 ΚΑΙ ο Κύριος είπε στον Μωυσή: Πες στον Ααρών: Έκτεινε τη ράβδο σου, και χτύπα το χώμα τής γης, για να γίνει σκνίπες σε ολόκληρη τη γη τής Αιγύπτου.
17 Και έκαναν έτσι· επειδή, ο Ααρών εξέτεινε το χέρι του με τη ράβδο του, και χτύπησε το χώμα τής γης, και έγινε σκνίπες στους ανθρώπους, και στα κτήνη· όλο το χώμα τής γης έγινε σκνίπες σε ολόκληρη τη γη τής Αιγύπτου.
18 Και έκαναν το ίδιο και οι μάγοι με τις τελετουργικές επωδές τους, για να βγάλουν σκνίπες· όμως, δεν μπόρεσαν· οι σκνίπες, λοιπόν, ήσαν επάνω στους ανθρώπους κι επάνω στα κτήνη.
19 Τότε, οι μάγοι είπαν στον Φαραώ: Αυτό είναι δάκτυλος Θεού. Η καρδιά, όμως, του Φαραώ σκληρύνθηκε, και δεν τους εισάκουσε, καθώς ο Κύριος είχε μιλήσει.
20 ΚΑΙ ο Κύριος είπε στον Μωυσή: Σήκω ενωρίς το πρωί, και στάσου μπροστά στον Φαραώ· να, βγαίνει προς το νερό· και πες του: Έτσι λέει ο Κύριος· εξαπόστειλε τον λαό μου για να με λατρεύσει·
21 επειδή, αν δεν εξαποστείλεις τον λαό μου, πρόσεξε, θα στείλω κυνόμυγα, επάνω σου κι επάνω στους υπηρέτες σου, κι επάνω στον λαό σου, κι επάνω στα σπίτια σου, και τα σπίτια των Αιγυπτίων, ακόμα και η γη επάνω στην οποία κατοικούν, θα γεμίσουν από κυνόμυγα·
22 όμως, εκείνη την ημέρα θα εξαιρέσω τη γη Γεσέν, στην οποία κατοικεί ο λαός μου, ώστε να μη υπάρχει εκεί καθόλου κυνόμυγα· για να γνωρίσεις ότι εγώ είμαι ο Κύριος στο μέσον τής γης·
23 και θα βάλω διαφορά ανάμεσα στον λαό μου, και στον λαό σου· αύριο θα γίνει αυτό το σημείο.
24 Και ο Κύριος έκανε έτσι· και πλήθος κυνόμυγας ήρθε στο παλάτι τού Φαραώ, και στα σπίτια των υπηρετών του, και σε ολόκληρη τη γη τής Αιγύπτου· η γη διαφθάρηκε από το πλήθος τής κυνόμυγας.
25 Και ο Φαραώ κάλεσε τον Μωυσή και τον Ααρών, και είπε: Πηγαίνετε, κάντε θυσία στον Θεό σας σ' αυτή τη γη.
26 Και ο Μωυσής είπε: Δεν είναι πρέπον να κάνουμε έτσι· επειδή, εμείς θυσιάζουμε στον Κύριο τον Θεό μας θυσίες, που οι Αιγύπτιοι βδελύσσονται· να, αν εμείς θυσιάσουμε θυσίες, που βδελύσσονται οι Αιγύπτιοι, μπροστά στα μάτια τους, δεν θα μας λιθοβολήσουν;
27 Θα πάμε δρόμο τριών ημερών στην έρημο και θα θυσιάσουμε στον Κύριο τον Θεό μας, καθώς μας είπε.
28 Τότε, ο Φαραώ είπε: Εγώ θα σας εξαποστείλω, για να θυσιάσετε στον Κύριο τον Θεό σας στην έρημο· μόνον μη πάτε πολύ μακριά· παρακαλέστε και για μένα.
29 Και ο Μωυσής είπε: Δες, εγώ βγαίνω από σένα, και θα παρακαλέσω τον Κύριο, ώστε η κυνόμυγα να σηκωθεί αύριο, από τον Φαραώ, από τους υπηρέτες του, και από τον λαό του· αλλά, ας μη εξακολουθεί ο Φαραώ να μας απατά, χωρίς να εξαποστέλλει τον λαό για να θυσιάσει στον Κύριο.
30 Τότε, ο Μωυσής βγήκε από τον Φαραώ, και παρακάλεσε τον Κύριο.
31 Και ο Κύριος έκανε σύμφωνα με τον λόγο τού Μωυσή· και σήκωσε την κυνόμυγα από τον Φαραώ, από τους υπηρέτες του, και από τον λαό του· δεν έμεινε ούτε μία.
32 Εντούτοις, ο Φαραώ σκλήρυνε κι αυτή τη φορά την καρδιά του, και δεν εξαπέστειλε τον λαό.