Έξοδος

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40


Κεφάλαιο 34

ΚΑΙ ο Κύριος είπε στον Μωυσή: Κόψε για τον εαυτό σου δύο πέτρινες πλάκες, καθώς τις πρώτες· και θα γράψω επάνω στις πλάκες τα λόγια, που ήσαν επάνω στις πρώτες πλάκες, τις οποίες σύντριψες·
2 και να γίνεις έτοιμος το πρωί, και ανέβα το πρωί επάνω στο βουνό Σινά, και να παρασταθείς εκεί μπροστά μου, επάνω στην κορυφή τού βουνού·
3 και κανένας δεν θα ανέβει μαζί σου, ούτε θα φανεί κανένας σε ολόκληρο το βουνό· και τα κοπάδια, και οι αγέλες, δεν θα βοσκηθούν μπροστά σ' εκείνο το βουνό.
4 Και έκοψε δύο πέτρινες πλάκες, καθώς τις πρώτες· και αφού ο Μωυσής σηκώθηκε ενωρίς το πρωί, ανέβηκε επάνω στο βουνό Σινά, καθώς τον πρόσταξε ο Κύριος, και πήρε στα χέρια του τις δύο πλάκες, τις πέτρινες.
5 Και ο Κύριος κατέβηκε σε μορφή νεφέλης και στάθηκε εκεί μαζί του, και κήρυξε το όνομα του Κυρίου.
6 Και πέρασε ο Κύριος μπροστά του και κήρυξε: Ο Κύριος, ο Κύριος ο Θεός είναι οικτίρμονας και ελεήμονας, μακρόθυμος, και πολυέλεος, και αληθινός,
7 ο οποίος φυλάττω έλεος σε χιλιάδες, συγχωρώ ανομία και παράβαση και αμαρτία, και καθόλου δεν αθωώνω τον ένοχο· ανταποδίδοντας την ανομία των πατέρων επάνω στα παιδιά, κι επάνω στα παιδιά των παιδιών, μέχρι τρίτης και τέταρτης γενεάς.
8 Και ο Μωυσής έσπευσε, και αφού έσκυψε στη γη, προσκύνησε·
9 και είπε: Αν τώρα βρήκα χάρη μπροστά σου, Κύριε, ας έρθει, παρακαλώ, ο Κύριός μου ανάμεσά μας· επειδή, ο λαός αυτός είναι σκληροτράχηλος· και συγχώρησε την ανομία μας και την αμαρτία μας, και πάρε μας για κληρονομιά σου.
10 Και είπε: Δες, εγώ κάνω μια διαθήκη· μπροστά σε ολόκληρο τον λαό σου θα κάνω θαυμαστά πράγματα, τέτοια που δεν έγιναν σε ολόκληρη τη γη, και σε κανένα έθνος· και ολόκληρος ο λαός, ανάμεσα στον οποίο βρίσκεσαι, θα δει το έργο τού Κυρίου· επειδή, είναι φοβερό εκείνο που εγώ θα κάνω μαζί σου.
11 Φύλαξε εκείνο που εγώ σε προστάζω σήμερα· δες, εγώ εκτοπίζω από μπροστά σου τον Αμορραίο, και τον Χαναναίο, και τον Χετταίο, και τον Φερεζαίο, και τον Ευαίο, και τον Ιεβουσαίο.
12 ΠΡΟΣΕΧΕ τον εαυτό σου, μη κάνεις συνθήκη με τους κατοίκους τής γης στην οποία πηγαίνεις, μήπως γίνει παγίδα ανάμεσά σου·
13 αλλά, τους βωμούς τους θα τους καταστρέψεις, και τα είδωλά τους θα τα συντρίψεις, και τα άλση τους θα τα κατακόψεις.
14 Επειδή, δεν θα προσκυνήσεις άλλον θεό· για τον λόγο ότι ο Κύριος, του οποίου το όνομα είναι Ζηλότυπος, είναι Θεός ζηλότυπος·
15 μήπως κάνεις συνθήκη με τους κατοίκους τής γης, και όταν πορνεύσουν πίσω από τους θεούς τους, και θυσιάσουν στους θεούς τους, σε προσκαλέσει κάποιος, και φας από τη θυσία του·
16 και μήπως πάρεις από τις θυγατέρες του στους γιους σου, και όταν οι θυγατέρες του πορνεύσουν πίσω από τους θεούς τους, κάνουν τους γιους σου να πορνεύσουν πίσω από τους θεούς τους.
17 ΘΕΟΥΣ χωνευτούς δεν θα κάνεις για τον εαυτό σου.
18 ΤΗ γιορτή των αζύμων θα την τηρείς. Επτά ημέρες θα τρως άζυμα, καθώς σε πρόσταξα, στον καιρό τού μήνα Αβίβ· επειδή, στον μήνα Αβίβ βγήκες από την Αίγυπτο.
19 ΚΑΘΕΝΑ που διανοίγει μήτρα είναι δικό μου· και κάθε πρωτότοκο αρσενικό ανάμεσα στα κτήνη σου είτε βόδι είτε πρόβατο.
20 Και το πρωτότοκο του θηλυκού γαϊδουριού θα το εξαγοράζεις με αρνί· και αν δεν το εξαγοράσεις, τότε θα το αποκεφαλίσεις. Όλους τους πρωτότοκους των γιων σου θα τους εξαγοράζεις. Και κανένας δεν θα φανεί μπροστά μου αδειανός.
21 Έξι ημέρες θα εργάζεσαι· την έβδομη ημέρα, όμως, θα αναπαύεσαι· στην εποχή τής σποράς και στην εποχή τού θερισμού θα αναπαύεσαι.
22 ΚΑΙ θα τηρείς τη γιορτή των εβδομάδων, των απαρχών τού θερισμού τού σιταριού, και τη γιορτή τής συγκομιδής στην επιστροφή τού χρόνου.
23 Για τρεις φορές τον χρόνο θα εμφανίζεται κάθε αρσενικό σου μπροστά στον Κύριο, τον Κύριο τον Θεό τού Ισραήλ.
24 Επειδή, αφού διώξω τα έθνη από μπροστά σου, και πλατύνω τα όριά σου, δεν θα επιθυμήσει τη γη σου κανένας, όταν ανεβαίνεις για να εμφανιστείς μπροστά στον Κύριο τον Θεό σου τρεις φορές τον χρόνο.
25 ΔΕΝ θα προσφέρεις το αίμα τής θυσίας μου με ένζυμα· και η θυσία τής γιορτής τού Πάσχα δεν θα μείνει μέχρι το πρωί.
26 ΤΑ πρωτογεννήματα της γης σου θα τα φέρεις στον οίκο του Κυρίου του Θεού σου. ΔΕΝ θα ψήσεις κατσικάκι, που ακόμα θηλάζει το γάλα της μητέρας του.
27 ΚΑΙ ο Κύριος είπε στον Μωυσή: Γράψε για τον εαυτό σου αυτά τα λόγια· επειδή, σύμφωνα με τα λόγια αυτά έκανα διαθήκη σε σένα, και στον Ισραήλ.
28 Και ήταν εκεί μαζί με τον Κύριο 40 ημέρες και 40 νύχτες· ψωμί δεν έφαγε, και νερό δεν ήπιε. Και έγραψε επάνω στις πλάκες τα λόγια τής διαθήκης, τις δέκα εντολές.
29 ΚΑΙ όταν ο Μωυσής κατέβαινε από το βουνό Σινά, και οι δύο πλάκες του μαρτυρίου ήσαν στο χέρι τού Μωυσή, όταν κατέβαινε από το βουνό, ο Μωυσής δεν ήξερε ότι το δέρμα τού προσώπου του είχε γίνει λαμπερό, καθώς μιλούσε μαζί του.
30 Και είδε ο Ααρών, και όλοι οι γιοι Ισραήλ τον Μωυσή, και να, το δέρμα τού προσώπου του έλαμπε· και φοβήθηκαν να τον πλησιάσουν.
31 Και ο Μωυσής τούς κάλεσε· και γύρισαν προς αυτόν ο Ααρών και όλοι οι άρχοντες της συναγωγής, και ο Μωυσής μίλησε σ' αυτούς.
32 Και ύστερα απ' αυτά, όλοι οι γιοι Ισραήλ, πλησίασαν· και τους πρόσταξε όλα όσα ο Κύριος του είπε επάνω στο βουνό Σινά.
33 Και ο Μωυσής τελείωσε να τους μιλάει· και είχε ένα κάλυμμα επάνω στο πρόσωπό του.
34 Και όταν ο Μωυσής έμπαινε μέσα μπροστά στον Κύριο για να μιλήσει μαζί του, σήκωνε το κάλυμμα, μέχρις ότου βγει. Και έβγαινε έξω, και μιλούσε στους γιους Ισραήλ, ό,τι του είχε προσταχθεί.
35 Και οι γιοι Ισραήλ είδαν το πρόσωπο τού Μωυσή ότι το δέρμα του προσώπου του Μωυσή έλαμπε· και ο Μωυσής έβαζε πάλι το κάλυμμα επάνω στο πρόσωπό του, μέχρις ότου μπει μέσα για να μιλήσει μαζί του.