Έξοδος

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40


Κεφάλαιο 25

ΚΑΙ ο Κύριος μίλησε στον Μωυσή, λέγοντας:
2 Πες στούς γιους Ισραήλ να φέρουν προσφορά σε μένα· από κάθε άνθρωπο που έχει προαίρεση στην καρδιά του, θα πάρετε την προσφορά μου.
3 Κι αυτή είναι η προσφορά, που θα πάρετε απ' αυτούς: Χρυσάφι, κι ασήμι, και χαλκό,
4 βαθυγάλαζο ύφασμα, και πορφυρούν, και κόκκινο, και βύσσο, και τρίχες κατσικιών,
5 και δέρματα κριαριών κοκκινοβαμμένα, και δέρματα τσακαλιών, και ξύλο σιττίμ,
6 λάδι για το φως, αρώματα για το λάδι τού χρίσματος, και για το ευώδες θυμίαμα,
7 πέτρες ονυχίτες, και πέτρες για να τοποθετηθούν στο εφόδ και στο περιστήθιο.
8 Και ας κάνουν σε μένα ένα αγιαστήριο, για να κατοικώ μεταξύ τους.
9 Σύμφωνα με όλα όσα εγώ σου δείχνω, σύμφωνα με το υπόδειγμα της σκηνής, και σύμφωνα με το υπόδειγμα όλων των σκευών της, έτσι θα κάνετε.
10 Και θα κατασκευάσουν κιβωτό από ξύλο σιττίμ· δύο πήχες και μισή το μάκρος της, και μια πήχη και μισή το πλάτος της, και μια πήχη και μισή το ύψος της·
11 και θα την σκεπάσεις ολόγυρα με καθαρό χρυσάφι, από μέσα κι απέξω θα την σκεπάσεις ολόγυρα, κι επάνω της θα κάνεις μια χρυσή στεφάνη ολόγυρα.
12 Και θα χύσεις γι' αυτήν τέσσερις χρυσούς κρίκους και θα τους βάλεις στις τέσσερις γωνίες της· δύο κρίκους αφενός στη μια πλευρά της, και δύο κρίκους αφετέρου στην άλλη πλευρά της.
13 Και θα κάνεις μοχλούς από ξύλο σιττίμ, και θα τους σκεπάσεις ολόγυρα με χρυσάφι·
14 και θα περάσεις τους μοχλούς στους κρίκους των πλευρών τής κιβωτού, για να βαστάζεται μ' αυτούς η κιβωτός·
15 οι μοχλοί θα μένουν στους κρίκους τής κιβωτού· δεν θα μετακινούνται απ' αυτή.
16 Και θα βάλεις στην κιβωτό τα μαρτύρια, που θα σου δώσω.
17 Και θα κάνεις ένα ιλαστήριο από καθαρό χρυσάφι· δύο πήχες και μισή το μάκρος του, και μια πήχη και μισή το πλάτος του.
18 Και θα κάνεις δύο χερουβείμ από χρυσάφι· σφυρηλατημένα θα τα κάνεις, από τις δύο άκρες τού.ιλαστηρίου·
19 και κάνε ένα χερούβ από τη μία άκρη, και ένα χερούβ από την άλλη άκρη· από το ιλαστήριο θα κάνεις τα χερουβείμ επάνω στις δύο άκρες του·
20 και τα χερουβείμ θα απλώνουν από πάνω τις φτερούγες για να σκεπάζουν με τις φτερούγες τους το ιλαστήριο· και τα πρόσωπά τους θα βλέπουν το ένα προς το άλλο· προς το ιλαστήριο θα είναι τα πρόσωπα των χερουβείμ.
21 Και θα βάλεις το ιλαστήριο επάνω στην κιβωτό, από πάνω· και θα βάλεις μέσα στην κιβωτό τα μαρτύρια, που θα σου δώσω·
22 κι εκεί θα γνωριστώ σε σένα· και από πάνω από το ιλαστήριο, από το μέσον των δύο χερουβείμ, που είναι επάνω στην κιβωτό τού μαρτυρίου, θα μιλήσω σε σένα για όλα όσα θα σε προστάξω, για να πεις στους γιους Ισραήλ.
23 Και θα κάνεις ένα τραπέζι από ξύλο σιττίμ· δύο πήχες το μάκρος του και μια πήχη το πλάτος του, ενώ το ύψος του μία πήχη και μισή·
24 και θα το σκεπάσεις ολόγυρα με καθαρό χρυσάφι, και θα κάνεις σ' αυτό μια χρυσή στεφάνη ολόγυρα.
25 Και θα του κάνεις ένα χείλος ολόγυρα, πλάτους μιας παλάμης, και θα κάνεις επάνω στο χείλος του μια χρυσή στεφάνη ολόγυρα.
26 Και θα του κάνεις τέσσερις χρυσούς κρίκους, και θα βάλεις τους κρίκους επάνω στις τέσσερις γωνίες, που είναι επάνω στα τέσσερα πόδια του·
27 οι κρίκοι θα είναι κάτω από το χείλος για θήκες των μοχλών, για να βαστάζεται το τραπέζι.
28 Και θα κάνεις τους μοχλούς από ξύλο σιττίμ, και θα τους περισκεπάσεις με χρυσάφι, για να βαστάζεται το τραπέζι μ' αυτούς.
29 Και θα κάνεις τους δίσκους του και τα θυμιατοδόχα του, και τα σπονδεία του, και τις λεκάνες του, για να γίνονται μ' αυτά οι σπονδές· από καθαρό χρυσάφι θα τα κάνεις.
30 Και θα βάλεις άρτους πρόθεσης επάνω στο τραπέζι, μπροστά μου, παντοτινά.
31 Και θα κάνεις μια λυχνία από καθαρό χρυσάφι· σφυρηλατημένη θα κάνεις τη λυχνία· ο κορμός της και τα κλαδιά της, οι λεκάνες της, οι κόμποι της, και τα άνθη της, θα είναι ένα σώμα μαζί της.
32 Και θα βγαίνουν έξι κλαδιά από τα πλάγιά της· τρία κλαδιά τής λυχνίας από το ένα πλάγιο, και τρία κλαδιά από το άλλο πλάγιο·
33 στο ένα κλαδί θα είναι τρεις λεκάνες αμυγδαλοειδείς, ένας κόμπος και ένα άνθος· και στο άλλο κλαδί τρεις λεκάνες αμυγδαλοειδείς, ένας κόμπος και ένα άνθος· έτσι θα γίνει στα έξι κλαδιά, εκείνα που βγαίνουν από τη λυχνία.
34 Και στη λυχνία θα υπάρχουν τέσσερις λεκάνες αμυγδαλοειδείς, οι κόμποι τους, και τα άνθη τους.
35 Και θα είναι ένας κόμπος κάτω από τα δύο κλαδιά, που βγαίνουν απ' αυτή, και ένας κόμπος κάτω από τα δύο κλαδιά, που βγαίνουν απ' αυτή, και ένας κόμπος κάτω από τα δύο κλαδιά, που βγαίνουν απ' αυτή, στα έξι κλαδιά εκείνα που βγαίνουν από τη λυχνία.
36 Οι κόμποι τους,και τα κλαδιά τους, θα είναι ένα σώμα μαζί της· το σύνολό της θα είναι ένα σώμα σφυρηλατημένο από καθαρό χρυσάφι.
37 Και θα κάνεις τα λυχνάρια της επτά· και θα ανάβουν τα λυχνάρια της, για να φέγγουν μπροστά της.
38 Και τα λυχνοψάλιδά της, και τα υποθέματά της, θα είναι από καθαρό χρυσάφι.
39 Από ένα τάλαντο καθαρό χρυσάφι θα κατασκευαστεί αυτή, και όλα αυτά τα σκεύη.
40 Και πρόσεχε να κάνεις σύμφωνα με τον τύπο τους, που σου δείχθηκε επάνω στο βουνό.