Έξοδος

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40


Κεφάλαιο 28

ΚΑΙ εσύ φέρε κοντά σου τον Ααρών, τον αδελφό σου, και τους γιους του μαζί του, ανάμεσα από τους γιους Ισραήλ, για να ιερατεύουν σε μένα: Τον Ααρών, τον Ναδάβ και τον Αβιούδ, τον Ελεάζαρ και τον Ιθάμαρ, τους γιους τού Ααρών.
2 Και θα κάνεις μια άγια στολή στον Ααρών τον αδελφό σου, για δόξα και τιμή.
3 Κι εσύ μίλησε προς όλους τούς σοφούς στην καρδιά, τους οποίους εγώ γέμισα από πνεύμα σοφίας, να κάνουν τη στολή τού Ααρών, για να τον καθιερώσεις, ώστε να ιερατεύει σε μένα.
4 Κι αυτή είναι η στολή, που θα κάνουν: Ένα περιστήθιο, και ένα εφόδ, και έναν ποδήρη, και έναν χιτώνα κεντητό, μια μίτρα και μια ζώνη· και θα κάνουν στολές άγιες στον Ααρών, τον αδελφό σου, και στους γιους του, για να ιερατεύουν σε μένα.
5 Κι αυτοί θα πάρουν το χρυσάφι και το βαθυγάλαζο ύφασμα, και το πορφυρούν, και το κόκκινο, και τη βύσσο·
6 και θα κάνουν το εφόδ από χρυσάφι, και βαθυγάλαζο ύφασμα, και πορφυρούν, από κόκκινο, και κλωσμένη βύσσο, καλλίτεχνης εργασίας·
7 θα έχει τις δύο επωμίδες του συνδεδεμένες στις δύο άκρες του, ώστε να συνδέονται.
8 Και η κεντητή ζώνη τού εφόδ, που είναι επάνω του, θα είναι από το ίδιο, κατά την εργασία του· από χρυσάφι, από βαθυγάλαζο ύφασμα, και πορφυρούν, και κόκκινο, και κλωσμένη βύσσο.
9 Και θα πάρεις δύο ονυχίτες πέτρες, και θα εγχαράξεις επάνω τους τα ονόματα των γιων Ισραήλ·
10 επάνω στη μία πέτρα, έξι από τα ονόματα αυτά, και τα υπόλοιπα έξι ονόματα επάνω στην άλλη πέτρα, σύμφωνα με τη σειρά τής γέννησής τους·
11 με εργασία λιθογλύφου, σύμφωνα με τη χάραξη της σφραγίδας, θα χαράξεις τις δύο πέτρες με τα ονόματα των γιων Ισραήλ· θα τις εναρμόσεις σε χρυσούς οικίσκους.
12 Και θα βάλεις τις δύο πέτρες επάνω στις επωμίδες του εφόδ, πέτρες υπόμνησης στους γιους Ισραήλ· και ο Ααρών θα βαστάζει τα ονόματά τους μπροστά στον Κύριο, επάνω στους δύο ώμους του για υπόμνηση.
13 Και θα κάνεις χρυσούς οικίσκους·
14 και δύο αλυσίδες από καθαρό χρυσάφι από τις άκρες· με εργασία πλεκτή θα τις κάνεις, και θα συνδέσεις τις πλεκτές αλυσίδες με τους οικίσκους.
15 Και θα κάνεις το περιστήθιο της κρίσης με καλλίτεχνη εργασία· σύμφωνα με την εργασία τού εφόδ θα το κάνεις· από χρυσάφι, βαθυγάλαζο ύφασμα, και πορφυρούν, και κόκκινο, και βύσσο κλωσμένη, θα το κάνεις·
16 θα είναι τετράγωνο, διπλό· μιας σπιθαμής το μάκρος του, και μιας σπιθαμής το πλάτος του.
17 Και θα εναρμόσεις σ' αυτό πέτρες, τέσσερις σειρές από πέτρες· σειρά από σάρδιο, τοπάζι, και σμάραγδο, θα είναι η πρώτη σειρά·
18 και η δεύτερη σειρά, άνθρακας, σάπφειρος, και αδάμαντας·
19 και η τρίτη σειρά, λιγύριο, αχάτης, και αμέθυστος·
20 και η τέταρτη σειρά, βηρύλλιο, και όνυχας, και ίασπης· εναρμοσμένοι θα είναι στους χρυσούς οικίσκους τους·
21 και οι πέτρες θα είναι με τα ονόματα των γιων Ισραήλ, 12, σύμφωνα με τα ονόματά τους, με τη χάραξη της σφραγίδας· κάθε ένας με το όνομά του θα είναι, σύμφωνα με τις 12 φυλές.
22 Και επάνω στο περιστήθιο θα κάνεις στις άκρες αλυσίδες, εργασίας πλεκτής από καθαρό χρυσάφι.
23 Και θα κάνεις επάνω στο περιστήθιο δύο κρίκους χρυσούς, και θα περάσεις τους δύο κρίκους στις δύο άκρες τού περιστηθίου.
24 Και θα περάσεις τις δύο πλεκτές χρυσές αλυσίδες στους δύο κρίκους, που είναι στις άκρες τού περιστηθίου.
25 Και τις άλλες δύο άκρες των δύο πλεκτών αλυσίδων θα τις συνδέσεις με τους δύο οικίσκους, και θα τους βάλεις στις επωμίδες τού εφόδ μπροστά του.
26 Και θα κάνεις δύο χρυσούς κρίκους, και θα τους βάλεις επάνω στις δύο άκρες τού περιστηθίου, στο χείλος του, που είναι προς το μέρος του εφόδ από μέσα·
27 και θα κάνεις ακόμα δύο χρυσούς κρίκους, και θα τους βάλεις στα δύο πλάγια τού εφόδ, από κάτω, προς το μπροστινό μέρος του, αντικρυνά στην άλλη ένωσή του, από πάνω από την κεντητή ζώνη του εφόδ.
28 Και θα δένουν το περιστήθιο με τους κρίκους του στους κρίκους τού εφόδ, με μια ταινία από βαθυγάλαζο ύφασμα για να είναι επάνω από την κεντητή ζώνη τού εφόδ, και για να μη είναι το περιστήθιο χωρισμένο από το εφόδ.
29 Και ο Ααρών θα βαστάζει τα ονόματα των γιων Ισραήλ στο περιστήθιο της κρίσης επάνω στην καρδιά του, όταν μπαίνει στο άγιο για υπόμνηση μπροστά στον Κύριο, παντοτινά.
30 Και θα βάλεις στο περιστήθιο της κρίσης το Ουρίμ και το Θουμμίμ, και θα είναι επάνω στην καρδιά τού Ααρών, όταν μπαίνει μπροστά στον Κύριο· και ο Ααρών θα βαστάζει την κρίση των γιων Ισραήλ επάνω στην καρδιά του μπροστά στον Κύριο, παντοτινά.
31 Και θα κάνεις τον ποδήρη τού εφόδ ολόκληρον από βαθυγάλαζο ύφασμα.
32 Και θα είναι στην κορυφή του ένα άνοιγμα, προς το μέσον του· θα έχει μια υφαντή ταινία ολόγυρα στο άνοιγμά του, καθώς είναι το άνοιγμα του θώρακα, για να μη σχίζεται.
33 Και θα κάνεις επάνω στα κράσπεδά του ρόδια από βαθυγάλαζο ύφασμα, και πορφυρούν, και κόκκινο, επάνω στα κράσπεδά του, ολόγυρα· και χρυσά κουδούνια ανάμεσά τους, ολόγυρα·
34 ένα χρυσό κουδούνι και ένα ρόδι, ένα χρυσό κουδούνι και ένα ρόδι, επάνω στα κράσπεδα του ποδήρη, ολόγυρα.
35 Και θα είναι επάνω στον Ααρών, για να λειτουργεί· και ο ήχος του θα είναι ακουστός, όταν μπαίνει στο άγιο μπροστά στον Κύριο, και όταν βγαίνει, για να μη πεθάνει.
36 Και θα κάνεις μια πλάκα από καθαρό χρυσάφι, και θα χαράξεις επάνω της, σαν χάραξη σφραγίδας, ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΚΥΡΙΟ.
37 Και θα τη βάλεις επάνω στη βαθυγάλαζη ταινία, για να είναι επάνω στη μίτρα· θα είναι στο μπροστινό μέρος τής μίτρας.
38 Και θα είναι επάνω στο μέτωπο του Ααρών, για να σηκώνει ο Ααρών την ανομία των άγιων πραγμάτων, που οι γιοι τού Ισραήλ θα αγιάζουν σε όλες τους τις άγιες προσφορές· και θα είναι παντοτινά επάνω στο μέτωπό του, για να είναι δεκτές μπροστά στον Κύριο.
39 Και θα υφάνεις τον χιτώνα από βύσσο, και θα κάνεις μια μίτρα από βύσσο, και θα κάνεις μια ζώνη εργασίας ενός κεντητή.
40 Και για τους γιους τού Ααρών θα κάνεις χιτώνες, και θα κάνεις γι' αυτούς ζώνες, και μιτρίδια θα κάνεις γι' αυτούς, για δόξα και τιμή.
41 Και θα ντύσεις μ' αυτά τον Ααρών τον αδελφό σου, και τους γιους του μαζί του, και θα τους χρίσεις, και θα τους καθιερώσεις, και θα τους αγιάσεις, για να ιερατεύουν σε μένα.
42 Και θα τους κάνεις λινές περισκελίδες, για να σκεπάζουν τη γύμνωση της σάρκας τους· θα φτάνουν από την οσφύ μέχρι τους μηρούς·
43 και θα είναι επάνω στον Ααρών, κι επάνω στους γιους του, όταν μπαίνουν στη σκηνή τού μαρτυρίου ή όταν πλησιάζουν το θυσιαστήριο για να λειτουργήσουν, μέσα στο άγιο, για να μη φέρουν επάνω τους ανομία, και πεθάνουν· αυτό θα είναι παντοτινός νόμος σ' αυτόν και στο σπέρμα του ύστερα απ' αυτόν.