Έξοδος

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40


Κεφάλαιο 16

ΚΑΙ σηκώθηκαν από την Αιλείμ· και ολόκληρη η συναγωγή των γιων Ισραήλ ήρθε στην έρημο Σιν, που είναι ανάμεσα στην Αιλείμ και το Σινά, τη 15η ημέρα τού δεύτερου μήνα, αφού βγήκαν από τη γη τής Αιγύπτου.
2 Και ολόκληρη η συναγωγή των γιων Ισραήλ γόγγυζε ενάντια στον Μωυσή και ενάντια στον Ααρών στην έρημο.
3 Και οι γιοι Ισραήλ είπαν σ' αυτούς: Είθε να πεθαίναμε κάτω από το χέρι τού Κυρίου στη γη τής Αιγύπτου, όταν καθόμασταν κοντά στα καζάνια τού κρέατος, και όταν τρώγαμε ψωμί μέχρι χορτασμού! Επειδή, μας βγάλατε σ'αυτή την έρημο, για να θανατώσετε με την πείνα ολόκληρη αυτή τη συναγωγή.
4 Και ο Κύριος είπε στον Μωυσή: Δες, θα βρέξω σε σας ψωμί από τον ουρανό· και θα βγαίνει ο λαός και θα μαζεύει κάθε ημέρα αυτό που αρκεί στην ημέρα, για να τους δοκιμάσω, αν θα περπατάνε στον νόμο μου ή όχι·
5 και την έκτη ημέρα ας ετοιμάζουν εκείνο που θα έφερναν μέσα, και ας είναι διπλάσιο εκείνου που μαζεύουν κάθε ημέρα.
6 Και ο Μωυσής και ο Ααρών είπαν σε όλους τούς γιους Ισραήλ: Την εσπέρα θα γνωρίσετε ότι ο Κύριος σας έβγαλε από τη γη τής Αιγύπτου·
7 και το πρωί θα δείτε τη δόξα τού Κυρίου, καθόσον άκουσε τους γογγυσμούς σας ενάντια στον Κύριο· επειδή, εμείς τι είμαστε ώστε να γογγύζετε εναντίον μας;
8 Και ο Μωυσής είπε: Αυτό θα γίνει, όταν ο Κύριος την εσπέρα σάς δώσει κρέας να φάτε, και το πρωί ψωμί μέχρι χορτασμού· επειδή, ο Κύριος άκουσε τους γογγυσμούς σας, που γογγύζετε ενάντια σ' αυτόν· και, τι είμαστε εμείς; Οι γογγυσμοί σας δεν είναι εναντίον μας, αλλά ενάντια στον Κύριο.
9 Και ο Μωυσής είπε στον Ααρών: Πες σε ολόκληρη τη συναγωγή των γιων Ισραήλ: Πλησιάστε μπροστά στον Κύριο· επειδή, άκουσε τους γογγυσμούς σας.
10 Κι ενώ ο Ααρών μιλούσε σε ολόκληρη τη συναγωγή των γιων Ισραήλ, έστρεψαν το πρόσωπο προς την έρημο, και να, η δόξα τού Κυρίου φάνηκε μέσα στη νεφέλη.
11 Και ο Κύριος μίλησε στον Μωυσή, λέγοντας:
12 Άκουσα τους γογγυσμούς των γιων Ισραήλ· μίλησέ τους, λέγοντας: Την εσπέρα θα φάτε κρέας, και το πρωί θα χορτάσετε από ψωμιά, και θα γνωρίσετε, ότι εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός σας.
13 Και την εσπέρα ανέβηκαν ορτύκια, και σκέπασαν το στρατόπεδο· και το πρωί, σε όλα τα γύρω τού στρατοπέδου ήταν ένα στρώμα δρόσου.
14 Και αφού το στρώμα της δρόσου ανέβηκε, να, επάνω στο πρόσωπο της ερήμου ήταν κάτι λεπτό, στρογγυλό, λεπτό σαν πάχνη επάνω στη γη.
15 Και όταν οι γιοι Ισραήλ το είδαν, είπαν αναμεταξύ τους: Τι είναι αυτό; Επειδή, δεν ήξεραν τι ήταν. Και ο Μωυσής τούς είπε: Αυτό είναι το ψωμί, που ο Κύριος σας δίνει για να φάτε·
16 αυτός είναι ο λόγος που ο Κύριος πρόσταξε: Μαζέψτε κάθε ένας απ' αυτό όσο χρειάζεται για να φάει, ένα γομόρ κατ' άτομο, σύμφωνα με τον αριθμό των ψυχών σας· πάρτε ο καθένας για τους ομοσκήνους του.
17 Έτσι και έκαναν οι γιοι Ισραήλ, και μάζεψαν άλλος πολύ και άλλος λίγο.
18 Και όταν μέτρησαν με το γομόρ, όποιος είχε μαζέψει πολύ, δεν έπαιρνε περισσότερο· και όποιος είχε μαζέψει λίγο, δεν έπαιρνε λιγότερο· κάθε ένας έπαιρνε όσο χρειαζόταν σ' αυτόν για τροφή.
19 Και ο Μωυσής τούς είπε: Ας μη αφήνει κανένας υπόλοιπο απ' αυτό μέχρι το πρωί.
20 Όμως, δεν υπάκουσαν στον Μωυσή· αλλά, μερικοί άφησαν υπόλοιπο απ' αυτό μέχρι το πρωί, και γέννησε σκουλήκια, και βρώμησε· και ο Μωυσής θύμωσε εναντίον τους.
21 Και το μάζευαν κάθε ημέρα το πρωί, κάθε ένας όσο χρειαζόταν για τροφή του· και όταν ο ήλιος θέρμαινε διαλυόταν.
22 Την έκτη ημέρα, όμως, μάζευαν διπλάσια τροφή, δύο γομόρ αντί για ένα· και όλοι οι άρχοντες της συναγωγής ήρθαν, και το ανήγγειλαν στον Μωυσή.
23 Κι εκείνος τούς είπε: Αυτό είναι που ο Κύριος είπε· αύριο είναι σάββατο, άγια ανάπαυση στον Κύριο· ψήστε ό,τι έχετε να ψήσετε, και βράστε ό,τι έχετε να βράσετε· και όλο εκείνο που περισσεύει αποταμιεύστε το για τον εαυτό σας για να διαφυλάγεται μέχρι το πρωί.
24 Και το αποταμίευσαν μέχρι το πρωί, καθώς ο Μωυσής πρόσταξε· και δεν βρώμησε ούτε έγινε σκουλήκι σ' αυτό.
25 Και ο Μωυσής είπε: Φάτε το σήμερα· επειδή, σήμερα είναι σάββατο στον Κύριο· σήμερα δεν θα το βρείτε στην πεδιάδα·
26 έξι ημέρες θα το μαζεύετε· κατά την έβδομη ημέρα, όμως, κατά το σάββατο, κατά την ημέρα αυτή δεν θα βρίσκεται.
27 Μερικοί, όμως, από τον λαό βγήκαν την έβδομη ημέρα για να μαζέψουν, αλλά δεν βρήκαν.
28 Και ο Κύριος είπε στον Μωυσή: Μέχρι πότε δεν θέλετε να φυλάττε τις εντολές μου, και τους νόμους μου;
29 Δέστε ότι ο Κύριος έδωσε σε σας το σάββατο, γι' αυτό την έκτη ημέρα σάς δίνει ψωμί δύο ημερών· καθήστε κάθε ένας στον τόπο του· ας μη βγαίνει κανένας από τον τόπο του την έβδομη ημέρα.
30 Και την έβδομη ημέρα ο λαός έκανε κατάπαυση.
31 Και ο οίκος τού Ισραήλ αποκάλεσε το όνομά του Μαν· και ήταν όμοιο με σπόρο κοριάνδρου, άσπρο· και η γεύση του, σαν πλακούντιο με μέλι.
32 Και ο Μωυσής είπε: Αυτός είναι ο λόγος που ο Κύριος πρόσταξε· γεμίστε απ' αυτό ένα γομόρ, για να φυλάγεται στις γενεές σας, για να βλέπουν το ψωμί με το οποίο σας έθρεψα στην έρημο, αφού σας έβγαλα από τη γη τής Αιγύπτου.
33 Και ο Μωυσής είπε στον Ααρών: Πάρε μία στάμνα και βάλε μέσα σ' αυτή ένα γομόρ γεμάτο από μάννα, και βάλ' την μπροστά στον Κύριο, για να φυλάγεται στις γενεές σας.
34 Και ο Ααρών την έβαλε μπροστά στο Μαρτύριο, για να φυλάγεται, καθώς ο Κύριος πρόσταξε στον Μωυσή.
35 Και οι γιοι Ισραήλ έτρωγαν το μάννα για 40 χρόνια, μέχρις ότου ήρθαν σε κατοικημένη γη· έτρωγαν το μάννα, μέχρις ότου ήρθαν στα σύνορα της γης Χαναάν.
36 Και το γομόρ είναι το ένα δέκατο του εφά.