Έξοδος

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40


Κεφάλαιο 36

ΚΑΙ έκανε ο Βεσελεήλ, και ο Ελιάβ, και κάθε σοφός στην καρδιά, στον οποίο ο Κύριος έδωσε σοφία και σύνεση, για να ξέρει να εργάζεται ολόκληρο το έργο τής υπηρεσίας του αγιαστηρίου, σε όλα όσα ο Κύριος πρόσταξε.
2 Και ο Μωυσής κάλεσε τον Βεσελεήλ, και τον Ελιάβ, και κάθε σοφόν στην καρδιά, στου οποίου την καρδιά ο Κύριος έδωσε σοφία, κάθε άνθρωπο που η καρδιά τον παρακινούσε στο νάρθει στο έργο για να το κάνει.
3 Και πήραν μπροστά από τον Μωυσή όλες τις προσφορές, που έφεραν οι γιοι Ισραήλ για το έργο τής υπηρεσίας του αγιαστηρίου, για να το κάνουν. Και έφερναν ακόμα σ' αυτόν αυτοπροαίρετες προσφορές κάθε πρωί.
4 Και ήρθαν όλοι οι σοφοί, εκείνοι που εργάζονταν ολόκληρο το έργο τού αγιαστηρίου, κάθε ένας από το έργο που έκαναν·
5 και είπαν στον Μωυσή, λέγοντας: Ο λαός φέρνει περισσότερο από ό,τι είναι αρκετό για την υπηρεσία τού έργου, το οποίο ο Κύριος πρόσταξε να γίνει.
6 Και ο Μωυσής πρόσταξε, και κήρυξε στο στρατόπεδο, λέγοντας: Κανένας άνδρας ούτε γυναίκα, ας μη κάνει πλέον εργασία για την προσφορά τού αγιαστηρίου. Και ο λαός σταμάτησε από το να φέρνει·
7 επειδή, το υλικό, που είχαν, ήταν αρκετό για ολόκληρο το έργο, ώστε να το κάνουν, και περίσσευε.
8 ΚΑΙ κάθε σοφός στην καρδιά, από εκείνους που εργάζονταν το έργο τής σκηνής, έκαναν δέκα παραπετάσματα από κλωσμένη βύσσο, και βαθυγάλαζο ύφασμα, και πορφυρούν, και κόκκινο· με χερουβείμ καλλίτεχνης εργασίας τα έκαναν·
9 το μάκρος τού ενός παραπετάσματος ήταν 28 πήχες, και το πλάτος τού ενός παραπετάσματος τέσσερις πήχες· όλα τα παραπετάσματα ήσαν του ίδιου μέτρου·
10 και σύνδεσε τα πέντε παραπετάσματα, το ένα μαζί με το άλλο· και τα άλλα πέντε παραπετάσματα τα σύνδεσε το ένα μαζί με το άλλο.
11 Και έκανε θηλυκωτήρια βαθυγάλαζα στην άκρη τού ενός παραπετάσματος, προς το πλάγιο, όπου έγινε η ένωση· το ίδιο έκανε και στην τελευταία άκρη τού δεύτερου παραπετάσματος, όπου έγινε η ένωση του δεύτερου·
12 έκανε 50 θηλυκωτήρια στο ένα παραπέτασμα, και 50 θηλυκωτήρια έκανε στην άκρη τού παραπετάσματος, όπου έγινε η ένωση του δεύτερου, για να αντικρύζουν τα θηλυκωτήρια το ένα προς το άλλο.
13 Και έκανε 50 χρυσές περόνες, και σύνδεσε τα παραπετάσματα το ένα προς το άλλο με τις περόνες· και η σκηνή έγινε μία.
14 ΚΑΙ έκανε παραπετάσματα από τρίχες κατσικιών για να είναι σκέπασμα επάνω στη σκηνή· 11 παραπετάσματα τα έκανε αυτά·
15 το μάκρος τού ενός παραπετάσματος ήταν 30 πήχες, και το πλάτος τού ενός παραπετάσματος τέσσερις πήχες· και τα 11 παραπετάσματα ήσαν του ίδιου μέτρου·
16 και σύνδεσε τα πέντε παραπετάσματα χωριστά, και τα έξι παραπετάσματα χωριστά.
17 Και έκανε 50 θηλυκωτήρια στην τελευταία άκρη τού παραπετάσματος προς την ένωση, και 50 θηλυκωτήρια έκανε στην άκρη τού παραπετάσματος, προς την ένωση του δεύτερου.
18 Έκανε ακόμα 50 χάλκινες περόνες, για να συνδέσει τη σκηνή, ώστε να είναι μία.
19 ΚΑΙ έκανε κατακάλυμμα για τη σκηνή από δέρματα κριαριών κοκκινοβαμμένα, και επικάλυμμα από πάνω, από δέρματα τσακαλιών.
20 ΚΑΙ έκανε τις σανίδες για τη σκηνή από ξύλο σιττίμ, όρθιες·
21 το μάκρος τής μιας σανίδας δέκα πήχες, και το πλάτος τής μιας σανίδας μια πήχη και μισή·
22 μία σανίδα είχε δύο αγκωνίσκους, που αντίκρυζαν ο ένας τον άλλον· έτσι έκανε για όλες τις σανίδες τής σκηνής.
23 Και έκανε τις σανίδες για τη σκηνή, 20 σανίδες από το νότιο μέρος προς τα δεξιά.
24 Και 40 υποστηρίγματα ασημένια έκανε από κάτω από τις 20 σανίδες· δύο υποστηρίγματα από κάτω από τη μία σανίδα για τους δύο αγκωνίσκους της, και δύο υποστηρίγματα από κάτω από την άλλη σανίδα για τους δύο αγκωνίσκους της.
25 Και για το δεύτερο μέρος τής σκηνής, εκείνο προς βορράν, έκανε 20 σανίδες,
26 και τα 40 τους υποστηρίγματα ασημένια· δύο υποστηρίγματα κάτω από τη μία σανίδα, και δύο υποστηρίγματα κάτω από την άλλη σανίδα.
27 Και για τα μέρη τής σκηνής, που ήσαν προς δυσμάς, έκανε έξι σανίδες.
28 Και δύο σανίδες έκανε για τις γωνίες τής σκηνής στα δύο πλάγια·
29 και ενώθηκαν από κάτω, ενώθηκαν μαζί και από πάνω, διαμέσου ενός κρίκου· έτσι έκανε και για τις δύο αυτές, για τις δύο γωνίες.
30 Και ήσαν οκτώ σανίδες· και τα υποστηρίγματά τους, 16 υποστηρίγματα ασημένια, από δύο υποστηρίγματα από κάτω από κάθε σανίδα.
31 Και έκανε τους μοχλούς από ξύλο σιττίμ· πέντε για τις σανίδες τού ενός μέρους τής σκηνής,
32 και πέντε μοχλούς για τις σανίδες τού άλλου μέρους τής σκηνής, και πέντε μοχλούς για τις σανίδες τής σκηνής, για τα μέρη που είναι από πίσω, προς δυσμάς·
33 και έκανε τον μεσαίο μοχλό για να διαπερνάει μέσα από τις σανίδες από τη μία άκρη μέχρι την άλλη άκρη.
34 Και περισκέπασε τις σανίδες με χρυσάφι, και έκανε τους κρίκους τους χρυσούς για να είναι θήκες των μοχλών, και σκέπασε ολόγυρα τους μοχλούς με χρυσάφι.
35 ΚΑΙ έκανε το καταπέτασμα από βαθυγάλαζο ύφασμα, και πορφυρούν, και κόκκινο, και κλωσμένη βύσσο· με καλλίτεχνη εργασία το έκανε, με χερουβείμ.
36 Και έκανε σ' αυτό τους τέσσερις στύλους από ξύλο σιττίμ, και τους σκέπασε ολόγυρα με χρυσάφι· τα άγκιστρά τους χρυσά· και έχυσε γι' αυτούς τέσσερα ασημένια υποστηρίγματα.
37 ΚΑΙ έκανε τον τάπητα για τη θύρα τής σκηνής από βαθυγάλαζο ύφασμα, και πορφυρούν, και κόκκινο, και κλωσμένη βύσσο, με εργασία ενός κεντητή·
38 και τους πέντε στύλους της και τα άγκιστρά τους· και σκέπασε ολόγυρα τα κεφαλάρια των στύλων τους και τις ταινίες τους με χρυσάφι· τα πέντε, όμως, υποστηρίγματά τους ήσαν χάλκινα.