Έξοδος

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40


Κεφάλαιο 11

ΚΑΙ ο Κύριος είπε στον Μωυσή: Ακόμα μία πληγή θα φέρω επάνω στον Φαραώ, κι επάνω στη γη τής Αιγύπτου· ύστερα απ' αυτά θα σας εξαποστείλει από εδώ· εξαποστέλλοντάς σας, βέβαια και θα σας διώξει από εδώ ολοκληρωτικά·
2 μίλησε τώρα στ' αυτιά τού λαού, και ας ζητήσει κάθε άνδρας από τον γείτονά του, και κάθε γυναίκα από τη γειτόνισσά της, σκεύη ασημένια, και σκεύη χρυσά.
3 Και ο Κύριος έδωσε χάρη στον λαό μπροστά στους Αιγυπτίους· ακόμα και ο άνθρωπος, ο Μωυσής, ήταν μέγας σε υπερβολικό βαθμό στη γη της Αιγύπτου, μπροστά στους υπηρέτες του Φαραώ, και μπροστά στον λαό.
4 ΚΑΙ ο Μωυσής είπε: Έτσι λέει ο Κύριος· γύρω στα μεσάνυχτα, εγώ θα βγω στο μέσον της Αιγύπτου.
5 Και κάθε πρωτότοκο στη γη τής Αιγύπτου θα πεθάνει, από το πρωτότοκο του Φαραώ, που κάθεται επάνω στον θρόνο του, μέχρι το πρωτότοκο της δούλης, που δουλεύει στον μύλο, και κάθε πρωτότοκο των κτηνών·
6 και σε ολόκληρη τη γη τής Αιγύπτου θα υπάρξει μεγάλη κραυγή, τέτοια που δεν έγινε ποτέ ούτε θα γίνει τέτοια ύστερα απ' αυτά·
7 σε όλους, όμως, τους γιους Ισραήλ σκύλος δεν θα κουνήσει τη γλώσσα του, από άνθρωπο μέχρι κτήνος· για να γνωρίσετε ότι, ο Κύριος έκανε διάκριση ανάμεσα στους Αιγυπτίους και τον Ισραήλ·
8 και όλοι αυτοί οι δούλοι σου θα κατέβουν σε μένα, και θα προσπέσουν μπροστά μου, λέγοντας: Βγες έξω, εσύ και ολόκληρος ο λαός που σε ακολουθεί· και ύστερα απ' αυτά θα βγω έξω. Και βγήκε ο Μωυσής από τον Φαραώ με μεγάλον θυμό.
9 ΚΑΙ ο Κύριος είπε στον Μωυσή: Δεν θα σας εισακούσει ο Φαραώ, για να πληθύνουν τα θαυμάσιά μου στη γη τής Αιγύπτου.
10 Και ο Μωυσής και ο Ααρών έκαναν όλα τα θαυμάσια αυτά μπροστά στον Φαραώ· και ο Κύριος σκλήρυνε την καρδιά τού Φαραώ, και δεν εξαπέστειλε τους γιους Ισραήλ από τη γη του.