Έξοδος

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40


Κεφάλαιο 10

ΚΑΙ ο Κύριος είπε στον Μωυσή: Μπες μέσα στον Φαραώ· επειδή, εγώ σκλήρυνα την καρδιά του, και την καρδιά των υπηρετών του, για να δείξω αυτά τα σημεία μου ανάμεσά τους·
2 και για να τα διηγείσαι στ' αυτιά τού γιου σου, και στον γιο τού γιου σου, τα όσα έκανα στους Αιγυπτίους, και τα σημεία μου, όσα έκανα ανάμεσά τους, και να γνωρίσετε ότι εγώ είμαι ο Κύριος.
3 Και ο Μωυσής και ο Ααρών μπήκαν μέσα στον Φαραώ, και του είπαν: Έτσι λέει ο Κύριος, ο Θεός των Εβραίων· μέχρι πότε θα αρνείσαι να ταπεινωθείς μπροστά μου; Εξαπόστειλε τον λαό μου για να με λατρεύσει·
4 επειδή, αν δεν θέλεις να εξαποστείλεις τον λαό μου, πρόσεξε, αύριο θα φέρω ακρίδα επάνω στα όριά σου·
5 και θα σκεπάσει το πρόσωπο της γης, ώστε να μη μπορεί κάποιος να δει τη γη· και θα καταφάει το υπόλοιπο, εκείνο που διασώθηκε, όσο σας άφησε το χαλάζι, και θα καταφάει όλα τα δέντρα, εκείνα που φύονται σε σας από τα χωράφια·
6 και θα γεμίσουν απ' αυτή τα σπίτια σου, και τα σπίτια όλων των υπηρετών σου, και τα σπίτια όλων των Αιγυπτίων· κάτι που δεν είδαν οι πατέρες σου ούτε οι πατέρες των πατέρων σου, από την ημέρα που υπήρξαν επάνω στη γη μέχρι σήμερα. Έπειτα, αφού στράφηκε, βγήκε από τον Φαραώ.
7 Και οι υπηρέτες τού Φαραώ τού είπαν: Μέχρι πότε αυτός θα είναι πρόσκομμα σε μας; Εξαπόστειλε τους ανθρώπους, για να λατρεύσουν τον Κύριο τον Θεό τους· ακόμα, δεν ξέρεις, ότι αφανίστηκε η Αίγυπτος;
8 Τότε, ξανάφεραν τον Μωυσή και τον Ααρών στον Φαραώ· και τους είπε: Πηγαίνετε, λατρεύστε τον Κύριο τον Θεό σας· αλλά, ποιοι και ποιοι θα πάτε;
9 Και ο Μωυσής είπε: Μαζί με τους νέους μας και μαζί με τους γέροντές μας θα πάμε, μαζί με τους γιους μας και μαζί με τις θυγατέρες μας, μαζί με τα πρόβατά μας και μαζί με τα βόδια μας θα πάμε· επειδή, έχουμε γιορτή στον Κύριο.
10 Κι εκείνος τούς είπε: Έτσι ας είναι ο Κύριος μαζί σας, καθώς εγώ θα σας εξαποστείλω μαζί με τα παιδιά σας· κοιτάξτε· επειδή, μπροστά σας βρίσκεται κακό·
11 όχι έτσι, πηγαίνετε τώρα οι άνδρες, και λατρεύστε τον Κύριο, επειδή, αυτό ζητάτε. Και ο Φαραώ τούς έβγαλε από μπροστά του.
12 Και ο Κύριος είπε στον Μωυσή: Έκτεινε το χέρι σου επάνω στη γη τής Αιγύπτου για την ακρίδα, για να ανέβει επάνω στη γη τής Αιγύπτου, και να καταφάει όλο το χορτάρι τής γης, κάθε τι που άφησε το χαλάζι.
13 Και ο Μωυσής εξέτεινε τη ράβδο του επάνω στη γη της Αιγύπτου, και ο Κύριος έφερε επάνω στη γη όλη εκείνη την ημέρα και όλη τη νύχτα, ανατολικόνάνεμο· και το πρωί ο ανατολικός άνεμος έφερε την ακρίδα.
14 Και η ακρίδα ανέβηκε επάνω σε ολόκληρη τη γη της Αιγύπτου, και κάθησε επάνω σε όλα τα όρια της Αιγύπτου, πολλή, σε υπερβολικό βαθμό· τέτοια ακρίδα, πριν απ' αυτή, δεν υπήρξε ούτε θα υπάρξει τέτοια ύστερα απ' αυτή·
15 και σκέπασε το πρόσωπο ολόκληρης της γης, και σκοτείνιασε η γη· και κατέφαγε όλο το χορτάρι τής γης, και όλους τους καρπούς των δέντρων, όσους άφησε το χαλάζι, και δεν έμεινε τίποτε χλωρό ούτε στα δέντρα ούτε στα χόρτα τού χωραφιού, σε ολόκληρη τη γη τής Αιγύπτου.
16 Τότε, ο Φαραώ έσπευσε να καλέσει τον Μωυσή και τον Ααρών, και είπε: Αμάρτησα στον Κύριο τον Θεό σας, και σε σας·
17 αλλά, τώρα, συγχώρησέ μου, παρακαλώ, το αμάρτημά μου, μόνον αυτή τη φορά, και παρακαλέστε τον Κύριο τον Θεό σας για να σηκώσει από μένα αυτόν τον θάνατο μόνον.
18 Και ο Μωυσής βγήκε από τον Φαραώ, και παρακάλεσε τον Κύριο.
19 Και ο Κύριος μετέφερε ισχυρότατον δυτικό άνεμο, που σήκωσε την ακρίδα, και την έρριξε στην Ερυθρά Θάλασσα· δεν έμεινε ούτε μία ακρίδα επάνω σε όλα τα όρια της Αιγύπτου.
20 Εντούτοις, ο Κύριος σκλήρυνε την καρδιά τού Φαραώ, και δεν εξαπέστειλε τους γιους Ισραήλ.
21 ΚΑΙ ο Κύριος είπε στον Μωυσή: Έκτεινε το χέρι σου προς τον ουρανό, και θα γίνει σκοτάδι επάνω στη γη τής Αιγύπτου, μάλιστα σκοτάδι ψηλαφητό.
22 Και ο Μωυσής εξέτεινε το χέρι του προς τον ουρανό, και έγινε πυκνό σκοτάδι επάνω σε ολόκληρη τη γη τής Αιγύπτου, για τρεις ημέρες.
23 Δεν έβλεπε ο ένας τον άλλον· ούτε σηκώθηκε κανείς από τον τόπο του για τρεις ημέρες· όμως,σε όλους τους γιους Ισραήλ ήταν φως στις κατοικίες τους.
24 Τότε, ο Φαραώ κάλεσε τον Μωυσή, και είπε: Πηγαίνετε, λατρεύστε τον Κύριο· μόνον τα πρόβατά σας και τα βόδια σας ας μείνουν· και τα παιδιά σας ας έρθουν μαζί σας.
25 Και ο Μωυσής είπε: Μα, πρέπει εσύ να μας δώσεις και θυσίες και ολοκαυτώματα, για να θυσιάσουμε στον Κύριο τον Θεό μας·
26 και τα κτήνη μας θάρθουν μαζί μας· δεν θα μείνει πίσω μας ούτε νύχι· επειδή, απ' αυτά πρέπει να πάρουμε, για να λατρεύσουμε τον Κύριο τον Θεό μας· κι εμείς δεν ξέρουμε με τι έχουμε να λατρεύσουμε τον Κύριο, μέχρις ότου να φτάσουμε εκεί.
27 Αλλά, ο Κύριος σκλήρυνε την καρδιά τού Φαραώ, και δεν θέλησε να τους εξαποστείλει.
28 Και ο Φαραώ τού είπε: Φύγε από μένα· πρόσεχε στον εαυτό σου, μη δεις πλέον το πρόσωπό μου· επειδή, την ημέρα κατά την οποία θα δεις το πρόσωπό μου, θα πεθάνεις.
29 Και ο Μωυσής είπε: Όπως είπες, δεν θα δω πλέον το πρόσωπό σου.