Lièwángshàng

Zhāng : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

0:00
0:00

Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 17

1 lièderénduìshuōzhǐzhesuǒshìfèngyǒngshēngYēhéhuá耶和华Yǐsèliè以色列deshénshìzhèjǐnián几年ruòdǎogào祷告jiàngxiàyǔ下雨
2 Yēhéhuá耶和华dehuà的话líndàoshuō
3 líkāi离开zhèlǐ这里wǎngdōngcángzàiYuēdànhé约旦河dōngbiān东边depáng
4 yàodeshuǐfēnfù吩咐wūyā乌鸦zàinàli那里gòngyǎng
5 Yúshì于是zhàozheYēhéhuá耶和华dehuà的话zhùzàiYuēdànhé约旦河dōngdepáng
6 Wūyā乌鸦zǎowǎn早晚gěidiāobǐngròuláideshuǐ
7 Guòlexiērìzi日子shuǐjiùgānleyīnwèi因为méiyǒu没有xiàzàidìshang地上
8 Yēhéhuá耶和华dehuà的话líndàoshuō
9 qǐshēn起身wǎng西dùndejiāfúyīn福音zhāngèrshí二十liùjiétóng),zhùzàinàli那里fēnfù吩咐nàli那里deyīgè一个guǎfu寡妇gòngyǎng
10 jiùqǐshēn起身wǎngDàole到了chéngmén城门jiànyǒuyīgè一个guǎfu寡妇zàinàli那里jiǎncháihūjiào呼叫shuōqiúyòngmǐndiǎnshuǐláigěi
11 shuǐdeshíhòu的时候yòuhūjiào呼叫shuōqiúdiǎnbǐngláigěi
12 shuōzhǐzheyǒngshēngYēhéhuá耶和华deshénshìméiyǒu没有bǐngtánnèizhǐyǒu只有miànpíngzhǐyǒu只有yīdiǎn一点yóuxiànzài现在zhǎoliǎnggēncháihuíjiā回家yàowéiérzi儿子zuòbǐngWǒmen我们chīlejiù
13 duìshuōbùyào不要Kěyǐ可以zhàosuǒshuōdezuòZhǐyào只要xiānwéizuòyīgè一个xiǎobǐngláigěiránhòu然后wéideérzi儿子zuòbǐng
14 Yīnwèi因为Yēhéhuá耶和华Yǐsèliè以色列deshénrúcǐ如此shuōtánnèidemiànjiǎnshǎo减少píngdeyóuquēduǎnzhídào直到Yēhéhuá耶和华shǐ使jiàngzàidìshang地上derìzi日子
15 Fùrén妇人jiùzhàodehuà的话xíngjiāzhòngdì中的rénbìngchīlexǔduō许多rìzi日子
16 Tánnèidemiànguǒjiǎnshǎo减少píngdeyóuyěbù也不quēduǎnzhèngrú正如Yēhéhuá耶和华jièYàsuǒ亚所shuōdehuà的话
17 Zhèshìyǐhòu以后zuòjiāzhǔdefùrén妇人érzi儿子bìngleBìngdeshénzhòngyǐzhì以致shēnqìxī气息
18 Fùrén妇人duìshuōshénréngānjìngdàozhèlǐ这里láishǐ使shénxiǎngniàn想念wǒde我的zuìyǐzhì以致wǒde我的érzi儿子ne
19 duìshuōérzi儿子jiāogěi交给jiùcóngfùrén妇人huái怀zhōngjiàng中将háizi孩子jiēguòlái过来bàodàosuǒzhùdelóuzhōngfàngzài放在zìjǐ自己dechuángshàng
20 JiùqiúgàoYēhéhuá耶和华shuōYēhéhuá耶和华wǒde我的shénazàizhèguǎfu寡妇dejiājiùjiànghuòshǐ使tāde她的érzi儿子lema
21 sāncì三次zàiháizi孩子deshēnshàngqiúgàoYēhéhuá耶和华shuōYēhéhuá耶和华wǒde我的shénaqiúshǐ使zhèháizi孩子delínghún灵魂réngtāde他的shēntǐ身体
22 Yēhéhuá耶和华yīngyǔndehuà的话háizi孩子delínghún灵魂réngtāde他的shēntǐ身体jiùhuóle
23 jiāngháizi孩子cónglóushàngbàoxialai下来jìnwūzi屋子jiāogěi交给mǔqīn母亲shuōkàndeérzi儿子huóle
24 Fùrén妇人duìshuōxiànzài现在zhīdao知道shìshénrénYēhéhuá耶和华jièkǒusuǒshuōdehuà的话shìzhēnde