Ωσηέ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


Κεφάλαιο 7

ΕΝΩ γιάτρευα τον Ισραήλ, αποκαλύφθηκε τότε η ανομία τού Εφραϊμ, και η κακία τής Σαμάρειας· επειδή, έπραξαν ψέμα· και ο κλέφτης μπαίνει, και ο ληστής γυμνώνει απέξω.
2 Κι αυτοί δεν λένε στην καρδιά τους, ότι θυμάμαι όλη την ανομία τους· τώρα, τους περικύκλωσαν οι πράξεις τους· έγιναν μπροστά στο πρόσωπό μου.
3 Στην κακία τους εύφραναν τον βασιλιά, και στα ψέματά τους τούς άρχοντες.
4 Όλοι είναι μοιχοί, όπως ο κλίβανος, που πυρώνεται από τον αρτοποιό· ο οποίος, αφού ζυμώσει το φύραμα, σταματάει από να τον θερμαίνει, μέχρις ότου γίνει η ζύμωση.
5 Κατά την ημέρα τού βασιλιά μας, οι άρχοντες ασθένησαν από τη φλόγωση του κρασιού, κι αυτός άπλωσε το χέρι του προς τους αχρείους.
6 Επειδή, απασχολούν την καρδιά τους, η οποία φλέγεται σαν κλίβανος, στις ενέδρες τους· ο αρτοποιός τους κοιμάται ολόκληρη τη νύχτα· και την αυγή, αυτή καίει σαν φωτιά που βγάζει φλόγες.
7 Όλοι αυτοί θερμάνθηκαν σαν κλίβανος, και κατέφαγαν τους κριτές τους· όλοι οι βασιλιάδες τους έπεσαν· δεν υπάρχει ανάμεσά τους αυτός που να με επικαλείται.
8 Ο Εφραϊμ, αυτός ανακατεύτηκε μαζί με τους λαούς· ο Εφραϊμ είναι σαν σταχτόψωμο, που δεν γυρίστηκε.
9 Ξένοι κατέφαγαν τη δύναμή του, κι αυτός δεν το γνωρίζει.
10 Και η υπερηφάνεια του Ισραήλ μαρτυρεί μπροστά του· και δεν επιστρέφουν προς τον Κύριο τον Θεό τους, ούτε τον ζητούν, για όλα αυτά.
11 Και ο Εφραϊμ είναι σαν περιστέρι που δελεάζεται, το οποίο δεν έχει σύνεση· επικαλούνται την Αίγυπτο, πηγαίνουν στην Ασσυρία.
12 Όταν πάνε, θα απλώσω επάνω τους το δίχτυ μου· θα τους κατεβάσω όπως τα πουλιά τού ουρανού· θα τους διαπαιδαγωγήσω, όπως κηρύχτηκε στη συναγωγή τους.
13 Αλλοίμονο σ' αυτούς! Επειδή, αποσκίρτησαν από μένα· όλεθρος σ' αυτούς! Επειδή, ασέβησαν σε μένα· ενώ εγώ τους εξαγόρασα, αυτοί μίλησαν ψέματα εναντίον μου.
14 Και δεν με επικαλέστηκαν στην καρδιά τους, αλλά ολόλυζαν επάνω στα κρεβάτια τους· βασανίζονται για σιτάρι και κρασί, και στασιάζουν εναντίον μου.
15 Και εγώ τους διαπαιδαγώγησα, ενώ ενίσχυσα τους βραχίονές τους, αυτοί όμως συλλογίζονταν πονηρά εναντίον μου.
16 Επιστρέφουν, όχι στον Ύψιστο· έγιναν σαν στρεβλό τόξο· οι άρχοντές τους θα πέσουν με ρομφαία, εξαιτίας τής αυθάδειας της γλώσσας τους· αυτό θα είναι το όνειδός τους μέσα στη γη τής Αιγύπτου.