Ωσηέ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


Κεφάλαιο 4

ΑΚΟΥΣΤΕ τον λόγο τού Κυρίου, γιοι Ισραήλ· επειδή, ο Κύριος έχει κρίση με τους κατοίκους τής γης, επειδή δεν υπάρχει αλήθεια ούτε έλεος ούτε γνώση τού Θεού επάνω στη γη.
2 Επιορκία, και ψέμα, και φόνος, και κλοπή, και μοιχεία πλημμύρισαν, και αίματα αγγίζουν επάνω σε αίματα.
3 Γι' αυτό, η γη θα πενθήσει, και κάθε ένας που κατοικεί σ' αυτή θα λιποψυχήσει, μαζί με τα θηρία τού χωραφιού, και μαζί με τα πουλιά τού ουρανού· ακόμα και τα ψάρια τής θάλασσας θα εκλείψουν.
4 Όμως, ας μη αντιλέγει κανένας ούτε ας ελέγχει τον άλλον· επειδή, ο λαός σου είναι όπως αυτοί που αντιλέγουν στον ιερέα.
5 Γι' αυτό, θα γλιστρήσεις την ημέρα, και μαζί σου θα γλιστρήσει και ο προφήτης τη νύχτα, και θα αφανίσω τη μητέρα σου.
6 Ο λαός μου αφανίστηκε για έλλειψη γνώσης· επειδή, εσύ απέρριψες τη γνώση, και εγώ απέρριψα εσένα, από το να ιερατεύεις σε μένα· επειδή, λησμόνησες τον νόμο τού Θεού σου, και εγώ θα λησμονήσω τα παιδιά σου.
7 Όπως πλήθυναν, έτσι αμάρτησαν σε μένα· θα μεταβάλω τη δόξα τους σε ατιμία.
8 Τρώνε τις αμαρτίες τού λαού μου, και έχουν την ψυχή τους προσηλωμένη στην ανομία τους.
9 Γι' αυτό, θα είναι: Όπως ο λαός, έτσι και ο ιερέας· και επάνω τους θα επισκεφθώ τούς δρόμους τους, και θα τους ανταποδώσω τις πράξεις τους.
10 Επειδή, θα τρώνε, και δεν θα χορταίνουν· θα πορνεύουν, και δεν θα πληθύνονται· για τον λόγο ότι, εγκατέλειψαν στο να λατρεύουν τον Κύριο.
11 Πορνεία, και κρασί, και μέθη αφαιρούν την καρδιά.
12 Ο λαός μου ρωτάει τα ξύλα του, και του απαντάει το ραβδί του· επειδή, τους πλάνησε το πνεύμα τής πορνείας, και πόρνευσαν ξεκλίνοντας από τον Θεό τους.
13 Θυσιάζουν επάνω στις κορυφές των βουνών, και θυμιάζουν επάνω στους λόφους, κάτω από τις βελανιδιές, και τις λεύκες, και τις τερεβίνθους, επειδή η σκιά τους είναι καλή· γι' αυτό, οι θυγατέρες σας θα πορνεύσουν, και οι νύφες σας θα μοιχεύσουν.
14 Δεν θα τιμωρήσω τις θυγατέρες σας όταν πορνεύσουν ούτε τις νύφες σας όταν μοιχεύσουν· επειδή, αυτοί αποχωρίζονται μαζί με πόρνες, και θυσιάζουν μαζί με τους ασελγείς· γι' αυτό, ο ασύνετος λαός θα καταγκρεμιστεί.
15 Αν εσύ, Ισραήλ, πορνεύεις, τουλάχιστον ας μη ανομήσει ο Ιούδας· μη πηγαίνετε, λοιπόν, στα Γάλγαλα ούτε να ανεβαίνετε στη Βαιθ-αυέν ούτε να ορκίζεστε: Ζει ο Κύριος.
16 Επειδή, ο Ισραήλ αποσκίρτησε σαν δαμάλι που αποσκιρτάει· τώρα, θα τους ποιμάνει ο Κύριος, σαν αρνιά σε πλατύ τόπο.
17 Ο Εφραϊμ προσκολλήθηκε στα είδωλα· αφήστε τον.
18 Το ποτό τους ξίνισε· δόθηκαν ολοκληρωτικά στην πορνεία· οι υπερασπιστές της (ω, τι ντροπή!) αγαπούν το: Δώστε.
19 Ο άνεμος θα τη σφίξει μαζί μέσα στις φτερούγες του, και θα καταντροπιαστούν για τις θυσίες τους.