Ωσηέ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


Κεφάλαιο 5

ΑΚΟΥΣΤΕ τούτο, ιερείς, και προσέξτε, οίκος Ισραήλ, και δώστε ακρόαση, το παλάτι τού βασιλιά· για τον λόγο ότι, προς εσάς είναι η κρίση· επειδή, σταθήκατε παγίδα στη Μισπά, και απλωμένο δίχτυ στο Θαβώρ.
2 Κι εκείνοι που αγρεύουν, έκαναν βαθιά σφαγή· εγώ, όμως, όλους αυτούς θα τους παιδεύσω.
3 Εγώ γνώρισα τον Εφραϊμ, και ο Ισραήλ δεν είναι κρυμμένος από μένα· επειδή, τώρα πορνεύεις, Εφραϊμ, και ο Ισραήλ μιάνθηκε.
4 Οι πράξεις τους δεν τους αφήνουν να επιστρέψουν στον Θεό τους· επειδή, το πνεύμα της πορνείας είναι ανάμεσά τους, και δεν γνώρισαν τον Κύριο.
5 Και η υπερηφάνεια του Ισραήλ μαρτυρεί μπροστά του· γι' αυτό, ο Ισραήλ και ο Εφραϊμ θα πέσουν μέσα στην ανομία τους· και ο Ιούδας, ακόμα, θα πέσει μαζί τους.
6 Μαζί με τα κοπάδια τους και μαζί με τις αγέλες τους θα πάνε για να ζητήσουν τον Κύριο· αλλά, δεν θα τον βρουν· απομακρύνθηκε απ' αυτούς.
7 Φέρθηκαν άπιστα προς τον Κύριο· επειδή, γέννησαν ξένα παιδιά· τώρα, μάλιστα, ένας μήνας θα καταφάει αυτούς και τις κληρονομιές τους.
8 Σαλπίστε με κεράτινη στη Γαβαά, και με σάλπιγγα στη Ραμά· ηχήστε δυνατά στη Βαιθ-αυέν· από πίσω σου, Βενιαμίν.
9 Ο Εφραϊμ θα είναι ερημωμένος την ημέρα τού ελέγχου· ανάμεσα στις φυλές τού Ισραήλ γνωστοποίησα αυτό που σίγουρα θα γίνει·
10 οι άρχοντες του Ιούδα έγιναν σαν αυτούς που μετατοπίζουν όρια· θα ξεχύσω την οργή μου επάνω τους σαν νερά.
11 Καταδυναστεύτηκε ο Εφραϊμ, συντρίφτηκε μέσα στην κρίση, επειδή πήγε θεληματικά ύστερα από πρόσταγμα·
12 γι' αυτό, εγώ θα είμαι στον Εφραϊμ σαν σαράκι, και στον οίκο Ιούδα σαν σκουλήκι.
13 Και ο Εφραϊμ είδε τη νόσο του, και ο Ιούδας το έλκος του, και ο Εφραϊμ πήγε στον Ασσύριο και έστειλε προς τον βασιλιά Ιαρείβ· αυτός, όμως, δεν μπόρεσε να σας γιατρέψει ούτε να σας απαλλάξει από το έλκος σας.
14 Επειδή, εγώ θα είμαι στον Εφραϊμ σαν λιοντάρι, και στον οίκο Ιούδα σαν σκύμνος λιονταριού· εγώ, εγώ θα διασπαράξω, και θα αναχωρήσω· θα πάρω, και δεν θα υπάρχει κάποιος για να ελευθερώσει.
15 Θα πάω, θα επιστρέψω στον τόπο μου, μέχρις ότου γνωρίσουν το έγκλημά τους, και ζητήσουν το πρόσωπό μου· μέσα στη θλίψη τους θάρθουν σε μένα από τα χαράματα της ημέρας.