Ωσηέ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


Κεφάλαιο 13

Όταν ο Εφραϊμ μιλούσε με τρόμο, αυτός υψώθηκε στον Ισραήλ· και όταν αμάρτησε σχετικά με τον Βάαλ, τότε πέθανε.
2 Και τώρα αμαρτάνουν περισσότερο και περισσότερο, και έκαναν για τον εαυτό τους χωνευτά από το ασήμι τους, είδωλα σύμφωνα με τη φαντασία τους, όλα αυτά είναι έργο τεχνιτών· αυτοί λένε γι' αυτά: Οι άνθρωποι που θυσιάζουν ας φιλήσουν τα μοσχάρια.
3 Γι' αυτό, θα είναι σαν πρωινό σύννεφο, και σαν δρόσος τής αυγής, που φεύγει, σαν λεπτό άχυρο, που το φυσάει ο άνεμος από το αλώνι, και σαν καπνός από την καπνοδόχο.
4 Όμως, εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός σου από τη γη τής Αιγύπτου· και άλλον θεό, εκτός από μένα, δεν θα γνωρίσεις· επειδή, δεν υπάρχει άλλος σωτήρας εκτός από μένα.
5 Εγώ σε γνώρισα μέσα στην έρημο, σε άνυδρη γη.
6 Σύμφωνα με τις βοσκές τους, έτσι χόρτασαν· χόρτασαν, και υψώθηκε η καρδιά τους· γι' αυτό με λησμόνησαν.
7 Γι' αυτό, θα είμαι σ' αυτούς σαν λιοντάρι· σαν πάρδαλη θα τους παραμονεύω στον δρόμο.
8 Θα τους συναντήσω σαν αρκούδα, που στερήθηκε τα παιδιά της, και θα διασπαράξω το περίφραγμα της καρδιάς τους, και θα τους καταφάω εκεί σαν λιοντάρι· άγριο θηρίο θα τους κατασπαράξει.
9 Απολέστηκες, Ισραήλ· όμως, σε μένα είναι η βοήθειά σου.
10 Πού είναι ο βασιλιάς σου; Πού; Ας σε σώσει τώρα σε όλες σου τις πόλεις· και πού είναι οι κριτές σου, για τους οποίους είχες πει: Δώσε μου βασιλιά και άρχοντες;
11 Σου έδωσα βασιλιά μέσα στον θυμό μου, και τον αφαίρεσα μέσα στην οργή μου.
12 Η ανομία τού Εφραϊμ είναι δεμένη ολόγυρα· η αμαρτία του αποταμιευμένη.
13 Πόνοι σαν εκείνη που γεννάει θάρθουν επάνω του· είναι γιος ασύνετος· επειδή, δεν είναι καιρός να στέκεται στο άνοιγμα της μήτρας.
14 Θα τους ελευθερώσω από το χέρι τού άδη· θα τους σώσω από τον θάνατο. Θάνατε, πού είναι ο όλεθρός σου; Άδη, πού είναι η φθορά σου; Η μεταμέλεια θα κρύβεται από τα μάτια μου.
15 Αν κι αυτός στάθηκε καρποφόρος ανάμεσα στους αδελφούς του, όμως θάρθει ανατολικός άνεμος, ο άνεμος τού Κυρίου θα ανέβει από την έρημο, και οι βρύσες του θα εκλείψουν, και θα καταξεραθεί η πηγή του· αυτός θα αρπάξει τον θησαυρό όλων των επιθυμητών σκευών του.
16 Η Σαμάρεια θα αφανιστεί· επειδή, αποστάτησε από τον Θεό της· θα πέσουν με ρομφαία· τα νήπιά τους που θηλάζουν, θα συντριφτούν, και όσες είναι έγκυοι, θα διασχιστούν.