Ωσηέ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


Κεφάλαιο 3

ΚΑΙ ο Κύριος μου είπε: Πήγαινε, ακόμα, αγάπησε μια γυναίκα, που, παρόλο ότι αγαπιέται από τον φίλο της, είναι μοιχαλίδα, σύμφωνα με την αγάπη τού Κυρίου προς τους γιους Ισραήλ, οι οποίοι όμως κοιτάζουν σε ξένους θεούς, και αγαπούν μια φιάλη κρασί.
2 Και τη μίσθωσα στον εαυτό μου για 15 αργύρια, και ένα χομόρ κριθάρι, και μισό χομόρ κριθάρι.
3 Και της είπα: Κάθησε για μένα πολλές ημέρες· δεν θα πορνεύσεις, και δεν θα είσαι για άλλον· και εγώ το ίδιο, θα είμαι για σένα.
4 Επειδή, οι γιοι Ισραήλ θα καθήσουν πολλές ημέρες χωρίς βασιλιά, και χωρίς άρχοντα, και χωρίς θυσία, και χωρίς στήλη, και χωρίς εφόδ και θεραφείμ.
5 Και ύστερα απ' αυτά οι γιοι τού Ισραήλ θα επιστρέψουν, και θα ζητήσουν τον Κύριο τον Θεό τους, και τον Δαβίδ τον βασιλιά τους· και θα φοβούνται τον Κύριο και την αγαθότητά του στις έσχατες ημέρες.