Ωσηέ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


Κεφάλαιο 14

ΙΣΡΑΗΛ, επίστρεψε στον Κύριο τον Θεό σου, επειδή με την ανομία σου έπεσες.
2 Πάρτε μαζί σας λόγια, και να επιστρέψετε στον Κύριο· πείτε σ' αυτόν: «Αφαίρεσε όλη την ανομία μας, και δέξου μας με ευμένεια, και θα αποδώσουμε τον καρπό των χειλέων μας·
3 ο Ασσούρ δεν θα μας σώσει· δεν θα ανέβουμε επάνω σε άλογα· και δεν θα πούμε πλέον στο έργο των χεριών μας: Είστε θεοί μας· επειδή, σε σένα θα ελεηθεί ο ορφανός».
4 Θα γιατρέψω την αποστασία τους, θα τους αγαπήσω εγκάρδια. επειδή, ο θυμός μου αποστράφηκε απ' αυτόν.
5 Θα είμαι σαν δρόσος στον Ισραήλ· θα ανθίσει σαν κρίνο, και θα εκτείνω τις ρίζες του σαν δέντρο τού Λιβάνου.
6 Τα κλαδιά του θα απλωθούν, και η δόξα του θα είναι σαν της ελιάς, και η μυρουδιά του σαν τον Λίβανο.
7 Θα επιστρέψουν και θα καθήσουν κάτω από τη σκιά του· θα αναζήσουν σαν σιτάρι, και θα ανθίσουν σαν άμπελος· η μνήμη του θα είναι σαν κρασί τού Λιβάνου.
8 Ο Εφραϊμ θα πει: Τι έχω να κάνω πλέον με τα είδωλα; Εγώ άκουσα, και θα τον διαφυλάξω· εγώ είμαι σ' αυτόν σαν ευθαλές έλατο· από μένα θα προέλθει ο καρπός σου.
9 Ποιος είναι σοφός, και θα τα καταλάβει αυτά; Συνετός, και θα τα γνωρίσει; Επειδή, ευθείς είναι οι δρόμοι τού Κυρίου, και οι δίκαιοι θα περπατούν μέσα σ' αυτούς· ενώ, οι παραβάτες θα πέσουν μέσα σ' αυτούς.