Ωσηέ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


Κεφάλαιο 6

Ελάτε, και ας επιστρέψουμε στον Κύριο· Επειδή, αυτός διασπάραξε, και θα γιατρέψει· Πάταξε, και θα περιδέσει την πληγή μας.
2 Θα μας αναζωοποιήσει ύστερα από δύο ημέρες· Κατά την τρίτη ημέρα θα μας αναστήσει, και θα ζούμε μπροστά του.
3 Τότε, θα γνωρίσουμε και θα εξακολουθούμε να γνωρίζουμε τον Κύριο· Η έξοδός του είναι προδιαταγμένη σαν την αυγή· Και θάρθει σε μας σαν δυνατή βροχή, σαν βροχή όψιμη και πρώιμη επάνω στη γη.
4 Τι να κάνω σε σένα, Εφραϊμ; Τι να κάνω σε σένα, Ιούδα; Επειδή, η καλοσύνη σας είναι σαν πρωινό σύννεφο, και σαν δρόσος τής αυγής, που παρέρχεται.
5 Γι' αυτό, τους κατέκοψα διαμέσου των προφητών· τους φόνευσα με τα λόγια τού στόματός μου· και οι κρίσεις σου θα βγουν έξω σαν φως.
6 Επειδή, έλεος θέλω, και όχι θυσία· και επίγνωση Θεού περισσότερο, παρά ολοκαυτώματα.
7 Αυτοί, όμως, όπως ο Αδάμ, παρέβηκαν τη διαθήκη· σε τούτο φέρθηκαν σε μένα άπιστα.
8 Η Γαλαάδ είναι πόλη εργαζόμενων ανομία, που ενεδρεύει για αίμα.
9 Και σαν στίφη από ληστές που παραμονεύουν άνθρωπο, έτσι ο σύλλογος των ιερέων φονεύουν μέσα στον δρόμο μέχρι τη Συχέμ· επειδή, έπραξαν αισχρά.
10 Στον οίκο Ισραήλ είδα φρίκη· εκεί είναι η πορνεία τού Εφραϊμ· ο Ισραήλ μολύνθηκε.
11 Και για σένα, Ιούδα, διορίστηκε θερισμός, όταν εγώ επιστρέφω την αιχμαλωσία τού λαού μου.