Ωσηέ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


Κεφάλαιο 11

ΟΤΑΝ ο Ισραήλ ήταν νήπιο, τότε εγώ τον αγάπησα, και από την Αίγυπτο κάλεσα τον γιο μου.
2 Όσο τους καλούσαν, τόσο αυτοί αναχωρούσαν από μπροστά τους· θυσίαζαν στους Βααλείμ, και θυμίαζαν στα γλυπτά.
3 Εγώ δίδαξα ακόμα τον Εφραϊμ να περπατάει, πιάνοντάς τον από τους βραχίονες· αλλά, δεν γνώριζαν ότι τους γιάτρευα.
4 Τους έσυρα με σχοινιά ανθρώπου, με δεσμούς αγάπης· και ήμουν σ' αυτούς σαν εκείνους που αφαιρούν τον ζυγό πάνω από τα σαγόνια τους, και έβαλα μπροστά τους τροφή.
5 Δεν θα επιστρέψει στη γη τής Αιγύπτου, αλλά ο Ασσύριος θα είναι βασιλιάς του, επειδή δεν θέλησαν να επιστραφούν.
6 Και η ρομφαία θα πέσει επάνω στις πόλεις του, και θα αναλώσει τους ισχυρούς του, και θα καταφάει, εξαιτίας των συλλογισμών τους.
7 Και ο λαός μου είναι προσκολλημένος στην αποστασία που γίνεται εναντίον μου· αν και κλήθηκαν προς τον Ύψιστο, κανένας όμως δεν τον ύψωσε.
8 Πώς θα σε παραδώσω, Εφραϊμ; Πώς θα σε εγκαταλείψω, Ισραήλ; Πώς θα σε κάνω σαν την Αδαμά; Πώς θα σε βάλω σαν τη Σεβωείμ; Η καρδιά μου μεταστράφηκε μέσα μου, τα σπλάχνα μου συγκινήθηκαν.
9 Δεν θα εκτελέσω την έξαψη του θυμού μου, δεν θα επιστρέψω για εξολοθρεμό τού Εφραϊμ· επειδή, εγώ είμαι Θεός, και όχι άνθρωπος, Άγιος ανάμεσά σου· και δεν θα μπω μέσα με θυμό.
10 Θα περπατούν πίσω από τον Κύριο· θα βρυχάζει σαν λιοντάρι· όταν αυτός βρυχήσει, τότε θα σπεύσουν εκστατικά τα παιδιά από τη δύση·
11 θα σπεύσουν εκστατικά σαν πουλί από την Αίγυπτο, και σαν περιστέρι από τη γη τής Ασσυρίας· και θα τους αποκαταστήσω στα σπίτια τους, λέει ο Κύριος.
12 Ο ΕΦΡΑ.Ι.Μ με περικύκλωσε με ψέματα, και ο οίκος Ισραήλ με απάτη· ο Ιούδας, όμως, έχει ακόμα εξουσία μαζί με τον Θεό του, και είναι πιστός μαζί με τους αγίους.