Ωσηέ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


Κεφάλαιο 12

Ο Εφραϊμ βόσκεται με άνεμο, και κυνηγάει τον ανατολικό άνεμο· καθημερινά πληθαίνει ψέματα και όλεθρο· κάνουν, μάλιστα, συνθήκη με τους Ασσυρίους, και φέρνουν λάδι από την Αίγυπτο.
2 Ο Κύριος έχει ακόμα κρίση ενάντια στον Ιούδα, και θα επισκεφθεί τον Ιακώβ σύμφωνα με τους δρόμους του· σύμφωνα με τις πράξεις του θα του ανταποδώσει.
3 Στην κοιλιά έπιασε τη φτέρνα του αδελφού του, και στην ανδρική του ηλικία ενίσχυσε προς τον Θεό.
4 Ναι, ενίσχυσε με άγγελο, και υπερίσχυσε· έκλαψε, και δεήθηκε σ' αυτόν· τον βρήκε στη Βαιθήλ, και εκεί μίλησε σε μας·
5 ναι, ο Κύριος ο Θεός των δυνάμεων, ο Κύριος είναι η ανάμνησή του.
6 Γι' αυτό, εσύ επίστρεψε στον Θεό σου· φύλαγε έλεος και κρίση, και έλπιζε για πάντα στον Θεό σου.
7 Ο Εφραϊμ είναι έμπορος· ζύγια απάτης είναι στο χέρι του· του αρέσει να αδικεί.
8 Και ο Εφραϊμ είπε: Βέβαια, εγώ πλούτησα, απέκτησα για τον εαυτό μου υπάρχοντα· σε όλους τούς κόπους μου δεν θα βρεθεί σε μένα ανομία, που να λογαριάζεται αμαρτία.
9 Εγώ, όμως, είμαι ο Κύριος ο Θεός από τη γη τής Αιγύπτου, θα σε κατοικίσω ξανά σε σκηνές, όπως τις ημέρες τής επίσημης γιορτής.
10 Μίλησα ακόμα διαμέσου προφητών, και πλήθυνα εγώ οράσεις, και παρουσίασα παρομοιώσεις διαμέσου των προφητών.
11 Υπήρξε τάχα ανομία στη Γαλαάδ; Στα Γάλγαλα μάλιστα στάθηκαν ματαιότητα· θυσιάζουν ταύρους· και τα θυσιαστήριά τους είναι σαν σωροί στα αυλάκια των χωραφιών.
12 Και ο Ιακώβ έφυγε στη γη τής Συρίας, και ο Ισραήλ δούλεψε για γυναίκα, και για γυναίκα φύλαξε πρόβατα.
13 Και με προφήτη ανέβασε ο Κύριος τον Ισραήλ από την Αίγυπτο, και με προφήτη διαφυλάχτηκε.
14 Ο Εφραϊμ τον παρόξυνε πικρότατα· γι' αυτό θα ξεχύσει το αίμα του επάνω του, και τον ονειδισμό του, ο Κύριός του, θα τον επιστρέψει επάνω σ' αυτόν.