Ιερεμίας

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52


Κεφάλαιο 42

Και ήρθαν όλοι οι αρχηχοί των στρατευμάτων, και ο Ιωανάν, ο γιος τού Καρηά, και ο Ιεζανίας, ο γιος τού Ωσαϊα, και ολόκληρος ο λαός, από μικρόν μέχρι μεγάλον,
2 και είπαν στον προφήτη Ιερεμία: Ας γίνει, παρακαλούμε, δεκτή η δέησή μας μπροστά σου, και δεήσου για μας στον Κύριο τον Θεό σου, για όλους αυτούς που εναπέμειναν· επειδή, μείναμε λίγοι από πολλούς, όπως μας βλέπουν τα μάτια σου·
3 για να μας φανερώσει ο Κύριος ο Θεός σου τον δρόμο στον οποίο πρέπει να περπατήσουμε, και το πράγμα που πρέπει να κάνουμε.
4 Και ο προφήτης Ιερεμίας είπε σ' αυτούς: Άκουσα· δέστε, θα δεηθώ στον Κύριο τον Θεό μας, σύμφωνα με τα λόγια σας· και οποιονδήποτε λόγο απαντήσει για σας ο Κύριος, θα σας τον αναγγείλω· δεν θα κρύψω τίποτε.
5 Κι αυτοί είπαν στον Ιερεμία: Ο Κύριος ας είναι αληθινός και πιστός μάρτυρας ανάμεσά μας, ότι σίγουρα θα κάνουμε σύμφωνα με όλα τα λόγια, με τα οποία ο Κύριος ο Θεός σου θα σε αποστείλει σε μας·
6 είτε καλό και είτε κακό, θα υπακούσουμε στη φωνή τού Κυρίου τού Θεού μας, στον οποίο εμείς σε στέλνουμε, για να μας γίνει καλό, όταν υπακούσουμε στη φωνή τού Κυρίου τού Θεού μας.
7 Ύστερα από δέκα ημέρες, έγινε λόγος τού Κυρίου στον Ιερεμία.
8 Και κάλεσε τον Ιωανάν, τον γιο τού Καρηά, και όλους τους αρχηγούς των στρατευμάτων, που ήσαν μαζί του, και ολόκληρο τον λαό, από μικρόν μέχρι μεγάλον,
9 και τους είπε: Έτσι λέει ο Κύριος, ο Θεός τού Ισραήλ, προς τον οποίο με στείλατε, για να υποβάλω τη δέησή σας μπροστά του·
10 αν εξακολουθείτε να κατοικείτε σ' αυτή τη γη, τότε θα σας οικοδομήσω, και δεν θα σας καταγκρεμίσω, και θα σας φυτέψω, και δεν θα σας ξεριζώσω· επειδή, μετανόησα για το κακό που έκανα σε σας.
11 Μη φοβηθείτε από τον βασιλιά τής Βαβυλώνας, από τον οποίο τώρα φοβάστε· μη φοβηθείτε απ' αυτόν, λέει ο Κύριος· επειδή, εγώ είμαι μαζί σας, για να σας σώσω, και να σας ελευθερώσω από το χέρι του.
12 Και θα σας δώσω οικτιρμούς, για να σας λυπηθεί, και να σας επαναφέρει στη γη σας.
13 Αλλ' αν εσείς λέτε: Δεν θα κατοικήσουμε σ' αυτή τη γη, μη υπακούοντας στη φωνή τού Κυρίου τού Θεού μας,
14 λέγοντας: Όχι· αλλά, θα μπούμε μέσα στη γη τής Αιγύπτου, όπου δεν θα βλέπουμε πόλεμο, και δεν θα ακούμε ήχο σάλπιγγας, και δεν θα πεινάσουμε από ψωμί, και θα κατοικήσουμε εκεί·
15 γι' αυτό, ακούστε τώρα τον λόγο τού Κυρίου, εσείς οι υπόλοιποι του Ιούδα: Έτσι λέει ο Κύριος των δυνάμεων, ο Θεός τού Ισραήλ: Αν εσείς προσηλώσετε το πρόσωπό σας, στο να μπείτε μέσα στην Αίγυπτο, και πάτε να παροικήσετε εκεί,
16 τότε, η μάχαιρα, που εσείς φοβάστε, θα σας φτάσει εκεί στη γη τής Αιγύπτου· και η πείνα, από την οποία εσείς τρομάζετε θα είναι προσκολλημένη πίσω σας εκεί στην Αίγυπτο, εκεί θα πεθάνετε·
17 και όλοι οι άνδρες, που είχαν προσηλώσει το πρόσωπό τους να πάνε στην Αίγυπτο για να παροικήσουν εκεί, θα πεθάνουν από μάχαιρα, από πείνα, και από μεταδοτική αρρώστια· και κανένας απ' αυτούς δεν θα μείνει ή θα ξεφύγει από το κακό, που εγώ θα φέρω επάνω τους.
18 Επειδή, έτσι λέει ο Κύριος των δυνάμεων, ο Θεός τού Ισραήλ: Όπως ο θυμός μου και η οργή μου ξεχύθηκαν επάνω στους κατοίκους τής Ιερουσαλήμ, έτσι η οργή μου θα ξεχυθεί επάνω σας, όταν μπείτε μέσα στην Αίγυπτο· και θα είστε για βδέλυγμα, και για θάμβος, και για κατάρα, και για όνειδος· και δεν θα δείτε πλέον αυτό τον τόπο.
19 Ο Κύριος είπε για σας: Ω, υπόλοιποι του Ιούδα, μη πάτε στην Αίγυπτο· γνωρίστε καλά ότι σήμερα διαμαρτυρήθηκα εναντίον σας.
20 Επειδή, εσείς εργαστήκατε με δόλο στις ψυχές σας, όταν με στείλατε προς τον Κύριο τον Θεό σας, λέγοντας: Δεήσου για μας στον Κύριο τον Θεό μας· και σύμφωνα με όλα όσα μιλήσει ο Κύριος ο Θεός μας, έτσι να αναγγείλεις σε μας, και θα το κάνουμε.
21 Και σας το ανήγγειλα σήμερα· και δεν υπακούσατε στη φωνή τού Κυρίου τού Θεού σας ούτε σε όλα για τα οποία με έστειλε σε σας.
22 Τώρα, λοιπόν, να ξέρετε σίγουρα, ότι θα πεθάνετε από μάχαιρα, από πείνα, και από μεταδοτική αρρώστια, στον τόπο όπου επιθυμείτε να πάτε για να παροικήσετε εκεί.