Ιερεμίας

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52


Κεφάλαιο 17

Η ΑΜΑΡΤΙΑ τού Ιούδα είναι γραμμένη με σιδερένια γραφίδα, με αδαμάντινο νύχι· χαράχτηκε επάνω στην πλάκα τής καρδιάς τους, και επάνω στα κέρατα των θυσιαστηρίων σας·
2 ώστε, οι γιοι τους θυμούνται τα θυσιαστήριά τους, και τα άλση τους, μαζί με τα πράσινα δέντρα επάνω στους ψηλούς λόφους.
3 Ω, βουνό μου στην πεδιάδα, θα δώσω την περιουσία σου και όλους τούς θησαυρούς σου σε διαρπαγή, και τους ψηλούς σου τόπους σε όλα τα όριά σου, λόγω της αμαρτίας.
4 Και εσύ, μάλιστα εσύ η ίδια, θα αποβληθείς από την κληρονομιά σου, που σου έδωσα· και θα σε καταδουλώσω στους εχθρούς σου, σε γη που δεν γνώρισες· επειδή, ανάψατε φωτιά στον θυμό μου, η οποία θα καίγεται στον αιώνα.
5 Έτσι λέει ο Κύριος: Επικατάρατος ο άνθρωπος, που ελπίζει σε άνθρωπο, και κάνει τη σάρκα βραχίονά του, και του οποίου η καρδιά απομακρύνεται από τον Κύριο.
6 Επειδή, θα είναι σαν την αγριομυρίκη στην έρημο, και δεν θα δει όταν έρθει το αγαθό· αλλά θα κατοικεί σε ξερούς τόπους ερημιάς, σε γη αλμυρή και ακατοίκητη.
7 Ευλογημένος ο άνθρωπος που ελπίζει στον Κύριο, και του οποίου ο Κύριος είναι η ελπίδα.
8 Επειδή, θα είναι σαν δέντρο φυτεμένο κοντά στα νερά, που απλώνει τις ρίζες του κοντά στον ποταμό, και δεν θα δει όταν έρχεται το καύμα, αλλά το φύλλο του θα θάλλει· και δεν θα μεριμνήσει στη χρονιά τής ανομβρίας ούτε θα παύσει από το να κάνει καρπό.
9 Η καρδιά είναι απατηλή περισσότερο απ' όλα, και υπερβολικά διεφθαρμένη· ποιος μπορεί να τη γνωρίσει;
10 Εγώ ο Κύριος εξετάζω την καρδιά, δοκιμάζω τα νεφρά, για να δώσω στον κάθε έναν σύμφωνα με τους δρόμους του, σύμφωνα με τον καρπό των έργων του.
11 Όπως η πέρδικα που κλωσσάει, και δεν εκκολάπτει νεοσσούς, έτσι κι αυτός που αποκτάει πλούτη με άδικο τρόπο, θα τα αφήσει στο μέσον των ημερών του, και στα έσχατά του θα είναι άφρονας.
12 Θρόνος δόξας υψωμένος εξαρχής είναι ο τόπος του αγιαστηρίου μας.
13 Κύριε, η ελπίδα τού Ισραήλ, όλοι όσοι σε εγκαταλείπουν θα καταντροπιαστούν, και οι αποστάτες από μένα θα γραφούν στη γη· επειδή, εγκατέλειψαν τον Κύριο, την πηγή των ζωντανών νερών.
14 Γιάτρεψέ με, Κύριε, και θα γιατρευτώ· σώσε με, και θα σωθώ· επειδή, εσύ είσαι το καύχημά μου·
15 Δες, αυτοί λένε σε μένα: Πού είναι ο λόγος τού Κυρίου; Ας έρθει, τώρα.
16 Αλλ' εγώ, δεν αποσύρθηκα από το να σε ακολουθώ σαν ποιμένας· ούτε επιθύμησα την ημέρα της θλίψης· εσύ το ξέρεις αυτό· αυτά που βγήκαν από τα χείλη μου ήσαν μπροστά σου.
17 Μη γίνεις σε μένα τρόμος· εσύ είσαι η ελπίδα μου σε ημέρα συμφοράς.
18 Ας ντροπιαστούν ολότελα αυτοί που με καταδιώκουν, εγώ, όμως, ας μη ντροπιαστώ· ας τρομάξουν εκείνοι, εγώ όμως ας μη τρομάξω· φέρε επάνω τους ημέρα συμφοράς, και σύντριψέ τους με διπλό σύντριμμα.
19 ΕΤΣΙ μου είπε ο Κύριος: Πήγαινε και στάσου στην πύλη των γιων τού λαού σου, από την οποία μπαίνουν οι βασιλιάδες τού Ιούδα, και από την οποία βγαίνουν, και σε όλες τις πύλες τής Ιερουσαλήμ·
20 και πες τους: Ακούστε τον λόγο τού Κυρίου, βασιλιάδες τού Ιούδα, και ολόκληρος ο Ιούδας, και όλοι οι κάτοικοι της Ιερουσαλήμ, που μπαίνετε απ' αυτές τις πύλες.
21 Έτσι λέει ο Κύριος: Προσέχετε τους εαυτούς σας, και μη βαστάζετε φορτίο την ημέρα τού σαββάτου ούτε να το περνάτε μέσα από τις πύλες τής Ιερουσαλήμ·
22 ούτε να βγάζετε φορτίο έξω από τα σπίτια σας την ημέρα τού σαββάτου, και μη κάνετε καμιά εργασία· αλλά αγιάζετε την ημέρα τού σαββάτου, όπως είχα προστάξει στους πατέρες σας·
23 δεν είχαν, όμως, υπακούσει ούτε είχαν στρέψει το αυτί τους, αλλά σκλήρυναν τον τράχηλό τους για να μη ακούσουν, και για να μη δεχθούν νουθεσία.
24 Αλλά, αν υπακούσετε σε μένα, λέει ο Κύριος, ώστε να μη βάζετε φορτίο μέσα από τις πύλες αυτής τής πόλης την ημέρα τού σαββάτου, αλλά να αγιάζετε την ημέρα τού σαββάτου, μη κάνοντας μέσα σ' αυτή την ημέρα καμιά εργασία·
25 τότε, θα μπουν μέσα από τις πύλες αυτής τής πόλης βασιλιάδες και άρχοντες, που θα κάθονται επάνω στον θρόνο τού Δαβίδ, καβάλα σε άμαξες και άλογα, αυτοί, και οι άρχοντές τους, οι άνδρες τού Ιούδα, και οι κάτοικοι της Ιερουσαλήμ· κι αυτή η πόλη θα κατοικείται στον αιώνα.
26 Και θάρθουν από τις πόλεις τού Ιούδα, και από τα μέρη ολόγυρα από την Ιερουσαλήμ, και από τη γη τού Βενιαμίν, και από την πεδινή χώρα, και από τα βουνά, και από τον νότο, φέρνοντας ολοκαυτώματα, και θυσίες, και προσφορές από άλφιτα, και λίβανο, φέρνοντας ακόμα και ευχαριστήριες προσφορές στον οίκο τού Κυρίου.
27 Αλλά, αν δεν με υπακούσετε, ώστε να αγιάζετε την ημέρα τού σαββάτου, και να μη βαστάζετε φορτίο και το βάζετε μέσα από τις πύλες τής Ιερουσαλήμ την ημέρα τού σαββάτου, τότε θα ανάψω φωτιά στις πύλες της, και θα καταφάει τα παλάτια τής Ιερουσαλήμ, και δεν θα σβήσει.