Ιερεμίας

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52


Κεφάλαιο 28

ΚΑΙ κατά τον ίδιο χρόνο, στην αρχή τής βασιλείας τού Σεδεκία, βασιλιά τού Ιούδα, στον τέταρτο χρόνο, στον πέμπτο μήνα, ο Ανανίας, ο γιος του Αζώρ, ο προφήτης, που ήταν από τη Γαβαών, μου μίλησε στον οίκο τού Κυρίου, μπροστά στους ιερείς και σε ολόκληρο τον λαό, λέγοντας:
2 Έτσι είπε ο Κύριος των δυνάμεων, ο Θεός τού Ισραήλ, λέγοντας: Σύντριψα τον ζυγό τού βασιλιά τής Βαβυλώνας.
3 Μέσα στο διάστημα δύο ολόκληρων χρόνων θα επαναφέρω σ' αυτό τον τόπο όλα τα σκεύη τού οίκου τού Κυρίου, που, από τούτο τον τόπο πήρε ο Ναβουχοδονόσορας, ο βασιλιάς τής Βαβυλώνας, και τα έφερε στη Βαβυλώνα·
4 και σε τούτο τον τόπο, λέει ο Κύριος, θα επαναφέρω τον Ιεχονία, τον γιο τού Ιωακείμ, τον βασιλιά τού Ιούδα, και όλους τούς αιχμαλώτους τού Ιούδα, που φέρθηκαν στη Βαβυλώνα· επειδή, θα συντρίψω τον ζυγό τού βασιλιά τής Βαβυλώνας.
5 Και ο προφήτης Ιερεμίας μίλησε στον προφήτη Ανανία, μπροστά στους ιερείς, και μπροστά σε ολόκληρο τον λαό, που παραστεκόταν στον οίκο τού Κυρίου·
6 και ο προφήτης Ιερεμίας είπε: Αμήν· ο Κύριος να κάνει έτσι! Ο Κύριος να εκπληρώσει τούς λόγους σου, που εσύ προφήτευσες, να επαναφέρει από τη Βαβυλώνα σε τούτο τον τόπο τα σκεύη τού οίκου τού Κυρίου, και κάθε τι που αιχμαλωτίστηκε!
7 Όμως, άκουσε τώρα τούτο τον λόγο, που εγώ μιλάω στα αυτιά σου, και στα αυτιά ολόκληρου του λαού:
8 Οι προφήτες, που στάθηκαν πριν από μένα, και πριν από σένα, από παλιά, προφήτευσαν και ενάντια σε πολλούς τόπους, και ενάντια σε μεγάλους βασιλιάδες, για πόλεμο, και για κακά, και για μεταδοτική αρρώστια·
9 ο προφήτης, που προφητεύει για ειρήνη, όταν εκπληρωθεί ο λόγος τού προφήτη, τότε θα γνωριστεί ο προφήτης, ότι αληθινά τον απέστειλε ο Κύριος.
10 Τότε, ο Ανανίας ο προφήτης πήρε τον ζυγό από τον τράχηλο του προφήτη Ιερεμία, και τον έσπασε.
11 Και ο Ανανίας μίλησε μπροστά σε ολόκληρο τον λαό, λέγοντας: Έτσι λέει ο Κύριος: Σύμφωνα μ' αυτό τον τρόπο θα συντρίψω τον ζυγό τού Ναβουχοδονόσορα, του βασιλιά τής Βαβυλώνας, από τον τράχηλο όλων των εθνών, στο διάστημα δύο ολόκληρων χρόνων. Και ο Ιερεμίας πήγε στον δρόμο του.
12 Και έγινε λόγος τού Κυρίου στον Ιερεμία, αφού ο προφήτης Ανανίας είχε συντρίψει τον ζυγό από τον τράχηλο του προφήτη Ιερεμία, λέγοντας:
13 Πήγαινε και πες στον Ανανία, λέγοντας: Έτσι λέει ο Κύριος: Εσύ σύντριψες τους ξύλινους ζυγούς· αλλά, αντί γι' αυτούς θα κάνεις σιδερένιους ζυγούς.
14 Επειδή, έτσι λέει ο Κύριος των δυνάμεων, ο Θεός τού Ισραήλ: Σιδερένιον ζυγό έβαλα επάνω στον τράχηλο αυτών των εθνών, για να δουλέψουν στον Ναβουχοδονόσορα, τον βασιλιά τής Βαβυλώνας· και σ' αυτόν θα δουλέψουν· κι αυτά τα θηρία τού χωραφιού τα έδωσα σ' αυτόν.
15 Τότε, ο προφήτης Ιερεμίας είπε στον προφήτη Ανανία: Άκουσε, τώρα, Ανανία: Δεν σε έστειλε ο Κύριος· αλλ' εσύ κάνεις αυτό τον λαό να ελπίζει στο ψέμα.
16 Γι' αυτό, έτσι λέει ο Κύριος: Εγώ θα σε απορρίψω από το πρόσωπο της γης· μέσα σ' αυτή τη χρονιά θα πεθάνεις, επειδή μίλησες στασιασμό ενάντια στον Κύριο.
17 Και ο Ανανίας πέθανε μέσα σ' εκείνη τη χρονιά, τον έβδομο μήνα.