Ιερεμίας

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52


Κεφάλαιο 29

ΚΑΙ αυτά είναι τα λόγια τής επιστολής, που ο προφήτης Ιερεμίας έστειλε από την Ιερουσαλήμ στους υπόλοιπους πρεσβύτερους της αιχμαλωσίας, και στους ιερείς, και στους προφήτες, και σε ολόκληρο τον λαό, που ο Ναβουχοδονόσορας έφερε αιχμάλωτο από την Ιερουσαλήμ στη Βαβυλώνα,
2 (αφού ο Ιεχονίας, ο βασιλιάς, και η βασίλισσα, και οι ευνούχοι, οι άρχοντες του Ιούδα και της Ιερουσαλήμ, και οι ξυλουργοί, και οι χαλκουργοί, βγήκαν από την Ιερουσαλήμ),
3 κάτω από την επιτήρηση του Ελασά, γιου του Σαφάν, και του Γεμαρία, γιου του Χελκία, που ο Σεδεκίας, ο βασιλιάς τού Ιούδα, έστειλε στη Βαβυλώνα, στον Ναβουχοδονόσορα, στον βασιλιά τής Βαβυλώνας· λέγοντας:
4 Έτσι λέει ο Κύριος των δυνάμεων, ο Θεός τού Ισραήλ, σε όλους εκείνους που φέρθηκαν αιχμάλωτοι, που εγώ έκανα να φερθούν αιχμάλωτοι από την Ιερουσαλήμ στη Βαβυλώνα:
5 Κτίστε σπίτια, και κατοικήστε· και φυτέψτε κήπους και φάτε τον καρπό τους·
6 πάρτε γυναίκες, και γεννήστε γιους και θυγατέρες· και πάρτε γυναίκες για τους γιους σας, και δώστε τις θυγατέρες σας σε άνδρες, και ας γεννήσουν γιους και θυγατέρες, και αυξηθείτε εκεί, και μη λιγοστέψετε·
7 και ζητήστε την ειρήνη τής πόλης, όπου εγώ σας έκανα να φερθείτε αιχμάλωτοι, και προσεύχεστε γι' αυτή στον Κύριο· επειδή, μέσα στη δική της ειρήνη θα έχετε ειρήνη.
8 Επειδή, έτσι λέει ο Κύριος των δυνάμεων, ο Θεός τού Ισραήλ: Ας μη σας απατούν οι προφήτες σας, οι οποίοι βρίσκονται ανάμεσά σας, και οι μάντεις σας, και μη ακούτε τα όνειρά σας, που εσείς ονειρεύεστε·
9 επειδή, προφητεύουν σε σας με ψέματα στο όνομά μου· εγώ δεν τους απέστειλα, λέει ο Κύριος.
10 Επειδή, έτσι λέει ο Κύριος, ότι: Αφού συμπληρωθούν 70 χρόνια στη Βαβυλώνα, θα σας επισκεφθώ, και θα εκτελέσω σε σας τον αγαθό μου λόγο, να σας επαναφέρω σε τούτο τον τόπο.
11 Επειδή, εγώ γνωρίζω τις βουλές που βουλεύομαι για σας, λέει ο Κύριος, βουλές ειρήνης, και όχι κακού, για να σας δώσω το προσδοκώμενο τέλος.
12 Τότε, θα κράξετε σε μένα, και θα πάτε να προσευχηθείτε σε μένα, και θα σας εισακούσω.
13 Και θα με ζητήσετε, και θα με βρείτε, όταν με ζητήσετε με όλη σας την καρδιά.
14 Και θα βρεθώ από σας, λέει ο Κύριος· και θα αποστρέψω την αιχμαλωσία σας, και θα σας συγκεντρώσω από όλα τα έθνη, και από όλους τούς τόπους όπου σας είχα διώξει, λέει ο Κύριος· και θα σας επαναφέρω στον τόπο απ' όπου σάς είχα κάνει να φερθείτε αιχμάλωτοι.
15 Επειδή, είπατε: Ο Κύριος σήκωσε σε μας προφήτες στη Βαβυλώνα,
16 γνωρίστε ότι έτσι λέει ο Κύριος για τον βασιλιά που κάθεται επάνω στον θρόνο τού Δαβίδ, και για ολόκληρο τον λαό, που κατοικεί μέσα σ' αυτή την πόλη, και για τους αδελφούς σας που δεν είχαν βγει μαζί σας σε αιχμαλωσία·
17 έτσι λέει ο Κύριος των δυνάμεων: Δέστε, θα αποστείλω επάνω τους τη μάχαιρα, την πείνα, και τη μεταδοτική αρρώστια, και θα τους κάνω σαν τα αχρεία σύκα, που εξαιτίας τής αχρειότητας δεν τρώγονται.
18 Και θα τους καταδιώξω με μάχαιρα, με πείνα, και με μεταδοτική αρρώστια· και θα τους παραδώσω σε διασπορά σε όλα τα βασίλεια της γης, ώστε να είναι κατάρα, και θάμβος, και συριγμός, και όνειδος, σε όλα τα έθνη όπου τούς είχα διώξει·
19 επειδή, δεν άκουσαν τα λόγια μου, λέει ο Κύριος, που τους έστειλα, με τους δούλους μου τους προφήτες, σηκωνόμενος πρωί και αποστέλλοντας· και δεν υπακούσατε, λέει ο Κύριος.
20 Ακούστε, λοιπόν, τον λόγο τού Κυρίου, όλοι εσείς που αιχμαλωτιστήκατε, τους οποίους έστειλα από την Ιερουσαλήμ στη Βαβυλώνα.
21 Έτσι λέει ο Κύριος των δυνάμεων, ο Θεός τού Ισραήλ, για τον Αχαάβ, τον γιο τού Κωλαϊα, και για τον Σεδεκία, τον γιο τού Μαασία, που προφητεύουν σε σας ψέματα στο όνομά μου: Δέστε, θα τους παραδώσω στο χέρι τού Ναβουχοδονόσορα, του βασιλιά τής Βαβυλώνας, και θα τους πατάξει μπροστά σας.
22 Και απ' αυτούς θα πάρουν κατάρα σε όλους τούς αιχμαλώτους τού Ιούδα, που είναι στη Βαβυλώνα, λέγοντας: Ο Κύριος να σε κάνει σαν τον Σεδεκία, και σαν τον Αχαάβ, που ο βασιλιάς τής Βαβυλώνας έψησε μέσα σε φωτιά·
23 επειδή, έπραξαν αφροσύνη στον Ισραήλ, και μοίχευαν τις γυναίκες των πλησίον τους, και μιλούσαν αναληθή λόγια στο όνομά μου, που δεν είχα προστάξει σ' αυτούς· και εγώ ξέρω, και είμαι μάρτυρας, λέει ο Κύριος.
24 Και στον Σεμαϊα, τον Νεαιλαμίτη, θα μιλήσεις, λέγοντας:
25 Έτσι λέει ο Κύριος των δυνάμεων, ο Θεός τού Ισραήλ, λέγοντας: Επειδή, εσύ έστειλες επιστολές στο όνομά σου σε ολόκληρο τον λαό, που είναι στην Ιερουσαλήμ, και στον Σοφονία, τον γιο τού Μαασία, τον ιερέα, και σε όλους τούς ιερείς, λέγοντας:
26 Ο Κύριος σε έκανε ιερέα αντί για τον ιερέα Ιωδαέ, για να είστε επιστάτες στον οίκο τού Κυρίου επάνω σε κάθε άνθρωπο, που μαίνεται και προφητεύει, για να τον βάλεις σε φυλακή, και σε δεσμά·
27 τώρα, λοιπόν, γιατί δεν έλεγξες τον Ιερεμία, αυτόν από την Αναθώθ, που προφητεύει σε σας;
28 Επειδή, αυτός, γι' αυτό έστειλε σε σας στη Βαβυλώνα, λέγοντας: Η αιχμαλωσία αυτή είναι μακρινή· κτίστε σπίτια, και κατοικήστε· φυτέψτε κήπους, και φάτε τον καρπό τους.
29 Και ο ιερέας Σοφονίας διάβασε αυτή την επιστολή σε επήκοο του προφήτη Ιερεμία.
30 Και έγινε λόγος τού Κυρίου στον Ιερεμία, λέγοντας:
31 Στείλε σε όλους τούς αιχμαλώτους, λέγοντας: Έτσι λέει ο Κύριος για τον Σεμαϊα, τον Νεαιλαμίτη: Επειδή, ο Σεμαϊας προφήτευσε σε σας, και εγώ δεν τον απέστειλα, και σας έκανε να ελπίζετε σε ψέμα,
32 γι' αυτό, έτσι λέει ο Κύριος: Δέστε, θα επισκεφθώ τον Σεμαϊα, τον Νεαιλαμίτη, και το σπέρμα του· αυτός δεν θα έχει άνθρωπο, που να κατοικεί ανάμεσα σ' αυτό τον λαό· ούτε θα δει το καλό, που εγώ θα κάνω στον λαό μου, λέει ο Κύριος· επειδή, μίλησε στασιασμό ενάντια στον Κύριο.