Mudre Izreke

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31


Poglavlje 29

Čovjek koji, po opomeni, ostaje tvrdoglav, u tren će se slomiti, i neće mu biti spasa.
2 Narod se veseli kad se množe pravednici, a puk uzdiše kad zavlada opaki.
3 Čovjek koji ljubi mudrost, veseli oca svoga, a koji se druži s bludnicama, rasipa imetak.
4 Kralj pravicom održava državu, a ruši je čovjek koji nameće daće.
5 Čovjek koji laska bližnjemu svome razapinje mrežu stopama njegovim.
6 U grijehu je zamka zlu čovjeku, a pravednik likuje i veseli se.
7 Pravednik razumije pravo malenih, a opaki ne shvaća spoznaju.
8 Podsmjevači uzbunjuju grad, a mudri stišavaju srdžbu.
9 Kad se mudrac parbi s bezumnikom, il' se srdio, il' se smijao, svejednako mira nema.
10 Krvopije mrze poštenoga, a pravednici mu se za život brinu.
11 Bezumnik izlijeva sav svoj gnjev, a mudrac susteže svoju srdžbu.
12 Ako vladalac posluša riječ lažljivu, sve mu sluge postaju opake.
13 Siromah se i gulikoža susreću: Jahve obojici prosvjetljuje oči.
14 Kralj koji sudi siromasima po istini ima prijesto čvrst dovijeka.
15 Šiba i ukor podaruju mudrost, a razuzdan mladić sramoti majku svoju.
16 Kad se množe opaki, množi se i grijeh, ali pravednici promatraju propast njihovu.
17 Ukori sina svoga, i zadovoljit će te i dati radost duši tvojoj.
18 Kad objave nema, narod se razuzda, a blago onome tko se drži Zakona!
19 Samim se riječima sluga ne popravlja, jer se ne pokorava iako umom shvaća.
20 Jesi li vidio čovjeka brza na riječima? I bezumnik ima više nade nego on.
21 Tko mazi slugu svoga od djetinjstva bit će mu poslije neposlušan.
22 Gnjevljiv čovjek zameće svađu, a naprasit čovjek počini mnoge grijehe.
23 Oholost ponizuje čovjeka, a ponizan duhom postiže časti.
24 Tko s lupežom plijen dijeli, mrzi sebe samog: čuje proklinjanje i ništa ne otkriva.
25 Strah čovjeku postavlja zamku, a tko se uzda u Jahvu, nalazi okrilje.
26 Mnogi traže milost vladaočevu, ali Jahve dijeli pravdu svakome.
27 Nepravednik je mrzak pravednicima, a pravednik je mrzak opakima.