Mudre Izreke

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31


Poglavlje 11

Lažna je mjera mrska Jahvi, a puna mjera mila mu je.
2 S ohološću dolazi sramota, a u smjernih je mudrost.
3 Pravednike vodi nevinost njihova, a bezbožnike upropašćuje njihova opačina.
4 Ne pomaže bogatstvo u dan Božje srdžbe, a pravednost izbavlja od smrti.
5 Nedužnomu pravda njegova put utire, a zao propada od svoje zloće.
6 Poštene izbavlja pravda njihova, a bezbožnici se hvataju u svoju lakomost.
7 Kad zao čovjek umre, nada propada i ufanje u imetak ruši se.
8 Pravednik se od tjeskobe izbavlja, a opaki dolazi na mjesto njegovo.
9 Bezbožnik ustima ubija svoga bližnjega, a pravednici se izbavljaju znanjem.
10 Sa sreće pravedničke grad se raduje i klikuje zbog propasti opakoga.
11 Blagoslovom pravednika grad se diže, a ustima opakih razara se.
12 Nerazumnik prezire svoga bližnjega, dok čovjek uman šuti.
13 Tko s klevetom hodi, otkriva tajnu, a čovjek pouzdana duha čuva se.
14 Gdje vodstva nema, narod propada, jer spasenje je u mnogim savjetnicima.
15 Veoma zlo prolazi tko jamči za drugoga, a bez straha je tko mrzi na jamstvo.
16 Ljupka žena stječe slavu, a krepki muževi bogatstvo.
17 Dobrostiv čovjek sam sebi dobro čini, a okrutnik muči vlastito tijelo.
18 Opak čovjek pribavlja isprazan dobitak, a tko sije pravdu, ima sigurnu nagradu.
19 Tko je čvrst u pravednosti, ide u život, a tko za zlom trči, na smrt mu je.
20 Mrski su Jahvi srcem opaki, a mili su mu životom savršeni.
21 Zaista, zao čovjek neće proći bez kazne, a rod će se pravednički izbaviti.
22 Zlatan je kolut na rilu svinjskom: žena lijepa, a bez razuma.
23 Pravednička je želja samo na sreću, a nada je opakih prolazna.
24 Tko dijeli obilato, sve više ima, a tko škrtari, sve je siromašniji.
25 Podašna duša nalazi okrepu, i tko napaja druge, sam će se napojiti.
26 Tko ne da žita, kune ga narod, a blagoslov je nad glavom onoga koji ga prodaje.
27 Tko traži dobro, nalazi milost, a tko za zlom ide, ono će ga snaći.
28 Tko se uzda u bogatstvo, propada, a pravednici uspijevaju kao zeleno lišće.
29 Tko vlastitu kuću zapusti, vjetar žanje, a luđak je sluga mudromu.
30 Plod je pravednikov drvo života, i mudrac je tko predobiva žive duše.
31 Ako se pravedniku plaća na zemlji, još će se više opakomu i grešniku.