Mudre Izreke

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31


Poglavlje 13

Mudar sin sluša naputak očev, a podsmjevač ne sluša ukora.
2 Od ploda usta svojih uživa čovjek sreću, a srce je nevjernika puno nasilja.
3 Tko čuva usta svoja, čuva život svoj, a tko nesmotreno zbori, o glavu mu je.
4 Uzaludna je žudnja lijenčine, a ispunit će se želja marljivih.
5 Pravednik mrzi na lažljivu riječ, a opaki goji mržnju i sramotu.
6 Pravda čuva pobožna, a opake grijeh obara.
7 Netko se gradi bogatim, a ništa nema, netko se gradi siromašnim, a ima veliko bogatstvo.
8 Otkup života bogatstvo je čovjeku; a siromah ne sluša opomene.
9 Svjetlost pravednička blistavo sja, a svjetiljka opakih gasi se.
10 Oholost rađa samo svađu, a mudrost je u onih koji primaju savjet.
11 Naglo stečeno bogatstvo iščezava, a tko sabire pomalo, biva bogat.
12 Predugo očekivanje ubija srce, a ispunjena želja drvo je života.
13 Tko riječ prezire, taj propada, a tko poštiva zapovijedi, plaću dobiva.
14 Pouka mudračeva izvor je životni, ona izbavlja od zamke smrti.
15 Uvid u dobro pribavlja milost, a put bezbožnika hrapav je.
16 Svatko pametan djeluje promišljeno, a bezumnik se hvališe svojom ludošću.
17 Zao glasnik zapada u zlo, a vjeran poslanik donosi spasenje.
18 Siromaštvo i sramota onomu tko odbija pouku, a tko ukor prima, doći će do časti.
19 Slatka je duši ispunjena želja, a bezumnicima je mrsko kloniti se oda zla.
20 Druži se s mudrima, i postat ćeš mudar, a tko se drži bezumnika, postaje opak.
21 Grešnika progoni zlo, a dobro je nagrada pravednima.
22 Valjan čovjek ostavlja baštinu unucima, a bogatstvo se grešnikovo čuva pravedniku.
23 Izobilje je hrane na krčevini siromaškoj, a ima i tko propada s nepravde.
24 Tko štedi šibu, mrzi na sina svog, a tko ga ljubi, na vrijeme ga opominje.
25 Pravednik ima jela do sitosti, a trbuh opakih poznaje oskudicu.