Mudre Izreke

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31


Poglavlje 28

Opaki bježe i kad ih nitko ne progoni, a pravednici su neustrašivi kao mladi lav.
2 Kad se u zemlji griješi, mnogi su joj knezovi, a s čovjekom razumnim i umnim uprava je postojana.
3 Čovjek opak koji tlači ubogoga - kiša je razorna poslije koje kruha nema.
4 Koji zapuštaju Zakon, veličaju opake, a koji se drže Zakona, protive im se.
5 Zli ljudi ne razumiju pravice, a koji traže Jahvu, razumiju sve.
6 Bolji je siromah koji živi bezazleno nego bogataš koji kroči krivim putem.
7 Tko se drži Zakona, razuman je sin, a tko se druži s izbjeglicama, sramoti oca svoga.
8 Tko umnožava bogatstvo svoje lihvom i pridom, skuplja ga onomu tko je milostiv ubogima.
9 Tko uklanja uho svoje da ne sluša Zakona, i molitva je njegova mrska.
10 Tko zavodi poštene na put zao, past će u jamu svoju, a pošteni će baštiniti sreću.
11 Bogat se čovjek čini sebi mudrim, ali će ga razuman siromah raskrinkati.
12 Velika je slava kad se raduju pravednici, a kad se dižu opaki, ljudi se kriju.
13 Tko skriva svoje grijehe, nema sreće, a tko ih ispovijeda i odriče ih se, milost nalazi.
14 Blago čovjeku uvijek bojaznu, jer čovjek okorjela srca zapada u nesreću.
15 Lav koji riče i gladan medvjed: takav je opak vladalac siromašnu narodu.
16 Nerazuman knez čini mnoga nasilja, a koji mrzi lakomost, dugo živi.
17 Onaj koga tišti krvna krivica, do groba bježi: ne zaustavljajte ga.
18 Spasava se tko živi pravedno, tko se koleba između dva puta, propada na jednom od njih.
19 Tko obrađuje svoju zemlju, nasitit će se kruha, a tko trči za tlapnjama, nasitit će se siromaštva.
20 Čestit čovjek stječe blagoslov, a tko hrli za bogatstvom, ne ostaje bez kazne.
21 Ne valja biti pristran na sudu, jer i za zalogaj kruha čovjek čini zlo.
22 Pohlepnik hrli za bogatstvom, a ne zna da će ga stići oskudica.
23 Tko kori čovjeka, nalazi poslije veću milost nego onaj koji laska jezikom.
24 Tko pljačka oca svoga i majku svoju i veli: "Nije grijeh", drug je razbojniku.
25 Lakomac zameće svađu, a tko se uzda u Jahvu, uspjet će.
26 Bezuman je tko se uzda u svoje srce, a spasava se tko živi mudro.
27 Tko daje siromahu, ne trpi oskudicu; a tko odvraća oči svoje, bit će proklet.
28 Kad se dižu opaki, ljudi se kriju, a kad propadaju, tad se množe pravednici.