Mudre Izreke

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31


Poglavlje 15

Blag odgovor ublažava jarost, a riječ osorna uvećava srdžbu.
2 Jezik mudrih ljudi proslavlja znanje, a usta bezumnih prosipaju ludost.
3 Oči su Jahvine na svakome mjestu i budno motre i zle i dobre.
4 Blaga je besjeda drvo života, a pakosna je rana duhu.
5 Luđak prezire pouku oca svog, a tko ukor prima, pametno čini.
6 U pravednikovoj je kući mnogo blaga, a opaki zarađuje propast svoju.
7 Usne mudrih siju znanje, a srce je bezumnika nepostojano.
8 Žrtva opakog mrska je Jahvi, a mila mu je molitva pravednika.
9 Put opakih Jahvi je mrzak, a mio mu je onaj koji ide za pravicom.
10 Oštra kazna čeka onog tko ostavlja pravi put, a umrijet će tko mrzi ukor.
11 I Šeol i Abadon stoje pred Jahvom, a nekmoli srca sinova ljudskih.
12 Podsmjevač ne ljubi onog tko ga kori: on se ne druži s mudrima.
13 Veselo srce razvedrava lice, a bol u srcu tjeskoba je duhu.
14 Razumno srce traži znanje, a bezumnička se usta bave ludošću.
15 Svi su dani bijednikovi zli, a komu je srce sretno, na gozbi je bez prestanka.
16 Bolje je malo sa strahom Gospodnjim nego veliko blago i s njime nemir.
17 Bolji je obrok povrća gdje je ljubav nego od utovljena vola gdje je mržnja.
18 Gnjevljiv čovjek zameće svađu, a ustrpljiv utišava raspru.
19 Put je ljenivčev kao glogov trnjak, a utrta je staza pravednika.
20 Mudar sin veseli oca, a bezumnik prezire majku svoju.
21 Ludost je veselje nerazumnomu, a razuman čovjek pravo hodi.
22 Ne uspijevaju nakane kad nema vijećanja, a ostvaruju se gdje je mnogo savjetnika.
23 Čovjek se veseli odgovoru usta svojih, i riječ u pravo vrijeme - kako je ljupka!
24 Razumnu čovjeku put života ide gore, da izmakne carstvu smrti koje je dolje.
25 Jahve ruši kuću oholima, a postavlja među udovici.
26 Mrske su Jahvi zle misli, a dobrostive riječi mile su mu.
27 Tko se grabežu oda, razara svoj dom, a tko mrzi mito, živjet će.
28 Pravednikovo srce smišlja odgovor, a opakomu usta govore zlobom.
29 Daleko je Jahve od opakih, a uslišava molitvu pravednih.
30 Bistar pogled razveseli srce i radosna vijest oživi kosti.
31 Uho koje posluša spasonosan ukor prebiva među mudracima.
32 Tko odbaci pouku, prezire vlastitu dušu, a tko posluša ukor, stječe razboritost.
33 Strah je Gospodnji škola mudrosti, jer pred slavom ide poniznost.