Mudre Izreke

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31


Poglavlje 19

Bolji je siromah koji živi u nedužnosti nego čovjek opakih usana i k tomu bezuman.
2 Revnost bez razboritosti nije dobra, i tko brzo hoda, spotiče se.
3 Ludost čovjeku kvari život, a srce mu se ljuti na Jahvu!
4 Bogatstvo pribavlja mnoge prijatelje, a siromaha i njegov prijatelj ostavlja.
5 Lažljiv svjekok ne ostaje bez kazne, i tko širi laži, neće uteći.
6 Mnogi laskaju licu odličnikovu i svatko je prijatelj čovjeku darežljivu.
7 Na siromaha mrze sva braća njegova, još više se udaljuju od njega prijatelji njegovi: on hlepi za dobrim riječima, ali ih ne nalazi!
8 Tko stječe razboritost, ljubi sebe, a tko čuva razum, nalazi sreću.
9 Lažljiv svjedok ne ostaje bez kazne, i tko širi laži, propada.
10 Ne dolikuje bezumnomu živjeti raskošno, a još manje sluzi vlast nad knezovima.
11 Um čovjeka usteže od srdžbe, a čast mu je oprostiti krivicu.
12 Kraljev je gnjev kao rika lavlja, a njegova milost kao rosa bilju.
13 Nesreća je ocu svojemu bezuman sin, i neprestano prokišnjavanje svađe su ženine.
14 Kuća se i bogatstvo baštine od otaca, a od Jahve je žena razumna.
15 Lijenost navlači čovjeku dubok san i nemarna duša gladuje.
16 Tko se drži zapovijedi, čuva život svoj, a tko ne pazi putove svoje, umire.
17 Jahvi pozaima tko je siromahu milostiv, i on će mu platiti dobročinstvo.
18 Kažnjavaj sina svoga dok ima nade, ali ne idi za tim da ga ubiješ.
19 Tko je jarostan, plaća globu, i kad ga štediš, samo uvećavaš njegov gnjev.
20 Slušaj savjet i primaj pouku, kako bi naposljetku postao mudar.
21 Mnogo je namisli u srcu čovječjem, ali što Jahve naumi, to i bude.
22 Dražest je čovjekova u dobroti njegovoj, i bolji je siromah od lažljivca.
23 Strah Gospodnji daje život, i tko se njime ispuni, zlo ga ne pohodi.
24 Lijenčina umače ruku u zdjelu, ali je ustima svojim ne prinosi.
25 Udari podsmjehivača, i lud se opameti; ukori razumnog, i shvatit će znanje.
26 Sin je sramotan i pokvaren tko zlostavlja oca i odgoni majku.
27 Prestani, sine moj, slušati naputke koji odvode od riječi spoznaje!
28 Nevaljao se svjedok podruguje pravdi i usta opakih gutaju nepravdu.
29 Pripravljene su kazne podsmjevačima i udarci za leđa bezumnika.