Efežanima

поглавље: 1 2 3 4 5 6

0:00
0:00

поглавље 6

Deco! Slušajte svoje roditelje u Gospodu: jer je ovo pravo.
2 Poštuj oca svog i mater: ovo je prva zapovest s obećanjem:
3 Da ti blago bude, i da živiš dugo na zemlji.
4 I vi očevi! Ne razdražujte decu svoju, nego ih gajite u nauci i u strahu Gospodnjem.
5 Sluge! Slušajte gospodare svoje po telu, sa strahom i drhtanjem, u prostoti srca svog, kao i Hrista;
6 Ne samo pred očima radeći kao ljudima da ugadjate, nego kao sluge Hristove, tvoreći volju Božiju od srca.
7 Dragovoljno služite, kao Gospodu a ne kao ljudima,
8 Znajući da svaki što učini dobro ono će i primiti od Gospoda, bio rob ili slobodnjak.
9 I vi gospodari, tako činite njima ostavljajući pretnje, znajući da je i vama samim i njima Gospodar na nebesima, i On ne gleda ko je ko.
10 A dalje, braćo moja, jačajte u Gospodu i u sili jačine Njegove.
11 Obucite se u sve oružje Božije, da biste se mogli održati protiv lukavstva djavolskog:
12 Jer naš rat nije s krvlju i s telom, nego s poglavarima i vlastima, i s upraviteljima tame ovog sveta, s duhovima pakosti ispod neba.
13 Toga radi uzmite sve oružje Božije, da biste se mogli braniti u zli dan, i svršivši sve održati se.
14 Stanite dakle opasavši bedra svoja istinom i obukavši se u oklop pravde,
15 I obuvši noge u pripravu jevandjelja mira;
16 A svrh svega uzmite štit vere o koji ćete moći pogasiti sve raspaljene strele nečastivog;
17 I kacigu spasenja uzmite, i mač duhovni koji je reč Božija.
18 I svakom molitvom i moljenjem molite se Bogu duhom bez prestanka, i uz to stražite sa svakim trpljenjem i molitvom za sve svete,
19 I za mene, da mi se da reč kad otvorim usta svoja, da obznanim sa slobodom tajnu jevandjelja,
20 Za koje sam poslanik u okovima, da u Njemu govorim slobodno, kao što mi se pristoji.
21 A da i vi znate kako sam ja i šta radim, sve će vam kazati Tihik, ljubazni brat i verni sluga u Gospodu,
22 Kog poslah k vama za to isto da znate kako smo mi, i da uteši srca vaša.
23 Mir braći i ljubav s verom od Boga Oca i Gospoda Isusa Hrista.
24 Blagodat sa svima koji ljube Gospoda našeg Isusa Hrista jednako. Amin.