Efežanima

поглавље: 1 2 3 4 5 6

0:00
0:00

поглавље 2

I vas koji bejaste mrtvi za prestupljenja i grehe svoje,
2 U kojima nekad hodiste po veku ovog sveta, po knezu koji vlada u vetru, po duhu koji sad radi u sinovima protivljenja;
3 U kojima i mi svi živesmo nekada po željama tela svog, čineći volju tela i pomisli, i bejasmo rodjena deca gneva, kao i ostali;
4 Ali Bog, koji je bogat u milosti, za premnogu ljubav svoju, koju ima k nama,
5 I nas koji bejasmo mrtvi od grehova ožive s Hristom (blagodaću ste spaseni),
6 I s Njim vaskrse i posadi na nebesima u Hristu Isusu.
7 Da pokaže u vekovima koji idu preveliko bogatstvo blagodati svoje dobrotom na nama u Hristu Isusu.
8 Jer ste blagodaću spaseni kroz veru; i to nije od vas, dar je Božji,
9 Ne od dela, da se niko ne pohvali.
10 Jer smo Njegov posao, sazdani u Hristu Isusu za dela dobra, koja Bog unapred pripravi da u njima hodimo.
11 Zato se opominjite da vi koji ste nekada po telu neznabošci bili i nazivani neobrezanje od onih koji su se zvali po telu obrezanje, koje se rukom radilo,
12 Da bejaste u ono vreme bez Hrista, odvojeni od društva Izrailjevog, i bez dela u zavetima obećanja, nadu ne imajući, i bezbožni na svetu:
13 A sad u Hristu Isusu, vi koji ste nekada bili daleko, blizu postadoste krvlju Hristovom.
14 Jer je On mir naš, koji oboje sastavi u jedno, i razvali plot koji je rastavljao, neprijateljstvo, telom svojim,
15 Zakon zapovesti naukama ukinuvši; da iz oboga načini sobom jednog novog čoveka, čineći mir;
16 I da pomiri s Bogom oboje u jednom telu krstom, ubivši neprijateljstvo na njemu.
17 I došavši propovedi u jevandjelju mir vama dalekima i onima koji su blizu.
18 Jer On dovede k Ocu oboje u jednom duhu.
19 Tako dakle više niste tudji i došljaci, nego živite sa svetima i domaći ste Bogu,
20 Nazidani na temelju apostola i proroka, gde je kamen od ugla sam Isus Hristos,
21 Na kome sva gradjevina sastavljena raste za crkvu svetu u Gospodu;
22 Na kome ćete se i vi sazidati za stan Božji u duhu.