поглавље 47

Potom odvede me opet k vratima od doma, i gle, voda izlažaše ispod praga od doma k istoku, jer lice domu beše prema istoku; i voda tečaše dole s desne strane doma, s južne strane oltara.
2 Potom me izvede vratima severnim, i provede me okolo spoljašnjim putem k spoljašnjim vratima, putem koji gleda na istok, i gle, voda tečaše s desne strane.
3 I kad čovek izidje na istok s merom u ruci, izmeri hiljadu lakata, i prevede me preko vode, i voda beše do gležanja.
4 Potom opet izmeri hiljadu lakata, i prevede me preko vode, a voda beše do kolena; opet izmeri hiljadu lakata, i prevede me, a voda beše do pojasa.
5 I opet izmeri hiljadu lakata, i posta reka, koje ne mogoh preći, jer voda ustade da trebaše plivati, posta reka koja se ne može pregaziti.
6 Tada mi reče: Vide li, sine čovečji? I odvede me i povrati me na breg reci.
7 A kad se vratih, gle, po bregu reci vrlo mnogo drva otud i odovud.
8 I reče mi: Ova voda teče u Galileju prvu, i spušta se u polje, i uteče u more, i kad dodje u more, njegova će voda postati zdrava.
9 I sve životinje što se miču kuda god dodju ove reke, biće žive i biće veliko mnoštvo riba, jer kad dodje ova voda onamo, druga će postati zdrava, i sve će biti živo gde ova reka dodje.
10 I ribari će stajati kraj njega od Engada do En-eglaima i razapinjati mreže; i biće riba svakojakih vrlo mnogo kao u velikom moru.
11 A bare njegove i glibovi neće biti zdravi, nego će ostati slani.
12 A kraj reke po bregu otud i odovud rašće drveta svakojaka rodna, kojima lišće neće opadati niti će roda na njima nestajati; svakog će meseca radjati nov rod, jer joj voda teče iz svetinje; zato će rod njihov biti za jelo i lišće njihovo za lek.
13 Ovako veli Gospod Gospod: Ovo su medje u kojima ćete naslediti zemlju po dvanaest plemena Izrailjevih: Josifu dva dela.
14 Nasledićete je kako jedan tako drugi, za koju podigoh ruku svoju da ću je dati ocima vašim; i pripašće vam ta zemlja u nasledstvo.
15 Ovo je dakle medja zemlje: na severnoj strani od velikog mora na Etlon kako se ide u Sedad,
16 Emat, Virota, Sivrajim, koji je izmedju medje damaštanske i medje ematske, Asaratihon, koji je na medji avranskoj.
17 Tako će biti medje od mora Asarenan, medja damaštanska i severna strana na sever, i medja ematska; to je severna strana.
18 A istočnu stranu izmerite od Avrana i od Damaska i od Galada i od zemlje Izrailjeve na Jordanu, od te medje do mora istočnog. I to je istočna strana.
19 A južna strana prema jugu od Tamara do vode Merive u Kadisu, duž potoka do velikog mora. I to je južna strana prema jugu.
20 A zapadna će strana biti veliko more, od te medje do prema ulasku u Emat; to je zapadna strana.
21 I razdelite tu zemlju medju se po plemenima Izrailjevim.
22 A razdelite je u nasledstvo medju se i medju inostrance koji se bave medju vama, koji bi izrodili sinove medju vama, i oni neka su vam kao domorodac medju sinovima Izrailjevim, s vama neka dobiju nasledstvo medju plemenima Izrailjevim.
23 I u kome se plemenu inostranac bavi, u onom mu podajte nasledstvo, govori Gospod Gospod.