поглавље 41

Posle me odvede u crkvu, i izmeri dovratnike, i beše šest lakata u širinu otuda i šest lakata u širinu odovuda, prema širini šatoru.
2 A vratima širina beše deset lakata, a strane vratima behu od pet lakata od tuda i od pet lakata od ovuda; po tom izmeri joj dužinu, i beše četrdeset lakata, i širinu, i beše dvadeset lakata.
3 Pa udje unutra i izmeri dovratnike, i behu od dva lakta; a vrata behu od šest lakata, a širina vratima sedam lakata.
4 I izmeri dužinu onde, i beše dvadeset lakata, a širina dvadeset lakata unutra u crkvi; i reče mi: Ovo je svetinja nad svetinjama.
5 I izmeri zid domu, i beše šest lakata, i širina kleti unaokolo u domu beše četiri lakta.
6 A kleti behu po tri jedna nad drugom, i beše ih trideset, i dopirahu do zida koji beše u domu unaokolo za kleti da ih drži, a ne držaše ih zid od doma.
7 Jer se raširivaše gradjevina ozgo unaokolo za kleti koje behu oko doma ozgo svuda unaokolo, i zato gradjevina beše ozgo šira, i najniže kleti behu ozgo šire za srednje.
8 I videh uz dom visinu unaokolo; a pod u kleti beše s cele trske, šest lakata.
9 Širina zidu uz kleti spolja beše pet lakata, a beše prazno mesto kletima koja behu uz dom.
10 I medju kletima beše dvadeset lakata širine oko doma.
11 A vrata od kleti behu k praznom mestu, jedna prema severu, a jedna prema jugu, a širina onom praznom mestu pet lakata svuda unaokolo.
12 A gradjevina koja beše pred odeljenom stranom k zapadu imaše sedamdeset lakata u širinu, a zid te gradjevine beše pet lakata širok unaokolo, i devedeset lakata dug.
13 Potom izmeri dom, i beše u dužinu sto lakata; odeljena strana i gradjevina i zidovi joj, sve zajedno u dužinu sto lakata.
14 I širina pred domom i odeljenom stranom k istoku imaše sto lakata.
15 I izmeri dužinu gradjevini pred odeljenom stranom što beše iza nje, i kleti njene od tuda i od ovuda, i beše sto lakata; i unutrašnji dom i hodnike od trema;
16 Pragove i prozore sužene, i kleti unaokolo u tri reda, prema pragu, što beše obloženo drvetom svuda unaokolo, od zemlje do prozora, i prozori behu obloženi;
17 Do vrh vrata i do doma unutrašnjeg, i spolja, i sav zid unaokolo iznutra i spolja na meru.
18 I behu načinjeni heruvimi i palme, jedna palma medju dva heruvima, i u svakog heruvima behu dva lica:
19 Lice čovečje prema palmi od tuda, i lice lavovo prema palmi od ovuda; tako beše načinjeno po svemu domu unaokolo;
20 Od zemlje do vrh vrata behu heruvimi i palme načinjene, tako i po zidu u crkvi.
21 U crkvi dovratnici behu na četiri ugla; i svetinji lice beše onako.
22 Oltar beše drven, tri lakta visok, i dva lakta dug, s uglovima, i dužina i strane behu od drveta. I reče mi: To je sto koji stoji pred Gospodom.
23 Dvoja vrata behu u crkvi i svetinji;
24 A u vratima behu dva krila, koja se obrtahu, dva krila u jednih vrata i dva u drugih.
25 I na vratima crkvenim behu načinjeni heruvimi i palme, kao po zidovima; i grede drvene behu pred tremom spolja.
26 I behu uski prozori i palme od tuda i od ovuda po stranama tremu i po kletima u domu i po gredama.