поглавље 20

A Sofar Namaćanin odgovori i reče:
2 Zato me misli moje nagone da odgovorim, i zato hitim.
3 Čuo sam ukor koji me sramoti, ali će duh iz razuma mog odgovoriti za me.
4 Ne znaš li da je tako od kako je veka, od kako je postavljen čovek na zemlji.
5 Da je slava bezbožnih za malo i radost licemerova za čas?
6 Da bi mu visina doprla do neba, i glava se njegova dotakla oblaka,
7 Nestaće ga za svagda kao kala njegovog; i koji ga videše reći će: Kuda se dede?
8 Kao san odleteće, i neće se naći, i iščeznuće kao noćna utvara.
9 Oko koje ga je gledalo neće više, niti će ga više videti mesto njegovo.
10 Sinovi njegovi umiljavaće se siromasima i ruke će njegove vraćati šta je oteo.
11 Kosti će njegove biti pune greha mladosti njegove, i oni će ležati s njim u prahu.
12 Ako mu je slatka u ustima zloća i krije je pod jezikom svojim,
13 Čuva je i ne pušta je, nego je zadržava u grlu svom,
14 Ipak će se jelo njegovo pretvoriti u crevima njegovim, postaće u njemu jed aspidin.
15 Blago što je proždrao izbljuvaće, iz trbuha njegova isteraće ga Bog.
16 Jed će aspidin sisati, ubiće ga jezik gujinji.
17 Neće videti potoka ni reka kojima teče med i maslo.
18 Vratiće muku, a neće je pojesti; prema blagu biće promena, i neće se radovati.
19 Jer je tlačio i ostavljao uboge, kuće je otimao i nije zidao.
20 Jer nije nikada osetio mira u trbuhu svom, ni šta mu je najmilije neće sačuvati.
21 Ništa mu neće ostati od hrane njegove. Zato ne može dobro njegovo trajati.
22 Kad se ispuni izobilje njegovo, tada će biti u nevolji; sve ruke nevoljnih udariće na nj.
23 Kad bi napunio trbuh svoj, poslaće na nj Bog jarost gneva svog, i pustiće je kao dažd na njega i na jelo njegovo.
24 Kad stane bežati od oružja gvozdenog, prostreliće ga luk bronzani.
25 Strela puštena proći će kroz telo njegovo, i svetlo gvoždje izaći će iz žuči njegove; kad podje, obuzeće ga strahote.
26 Sve će tame biti sakrivene u tajnim mestima njegovim; proždreće ga oganj neraspiren, i ko ostane u šatoru njegovom zlo će mu biti.
27 Otkriće nebesa bezakonje njegovo, i zemlja će ustati na nj.
28 Otići će letina doma njegovog, rastočiće se u dan gneva njegovog.
29 To je deo od Boga čoveku bezbožnom i nasledstvo od Boga za besedu njegovu.