поглавље 15

A Elifas Temanac odgovori i reče:
2 Hoće li mudar čovek kazivati prazne misli i puniti trbuh vetrom istočnim,
3 Prepirući se govorom koji ne pomaže i rečima koje nisu ni na šta?
4 A ti uništavaš strah Božji i ukidaš molitve k Bogu.
5 Jer bezakonje tvoje pokazuju usta tvoja, ako i jesi izabrao jezik lukav.
6 Osudjuju te usta tvoja, a ne ja; i usne tvoje svedoče na te.
7 Jesi li se ti prvi čovek rodio? Ili si pre humova sazdan?
8 Jesi li tajnu Božiju čuo i pokupio u sebe mudrost?
9 Šta ti znaš što mi ne bismo znali? Šta ti razumeš što ne bi bilo u nas?
10 I sedih i starih ljudi ima medju nama, starijih od oca tvog.
11 Male li su ti utehe Božije? Ili imaš šta sakriveno u sebi?
12 Što te je zanelo srce tvoje? I što sevaju oči tvoje,
13 Te obraćaš protiv Boga duh svoj i puštaš iz usta svojih takve reči?
14 Šta je čovek, da bi bio čist, i rodjeni od žene, da bi bio prav?
15 Gle, ne veruje svecima svojim, i nebesa nisu čista pred očima Njegovim;
16 A kamoli gadni i smrdljivi čovek, koji pije nepravdu kao vodu?
17 Ja ću ti kazati, poslušaj me, i pripovediću ti šta sam video,
18 Šta mudraci kazaše i ne zatajiše, šta primiše od otaca svojih,
19 Kojima samim dana bi zemlja, i tudjin ne prodje kroz nju.
20 Bezbožnik se muči svega veka svog, i nasilniku je malo godina ostavljeno.
21 Strah mu zuji u ušima, u mirno doba napada pustošnik na nj.
22 Ne veruje da će se vratiti iz tame, odsvuda prividja mač.
23 Tumara za hlebom govoreći: Gde je? Zna da je za nj spremljen dan tamni.
24 Tuga i nevolja straše ga, i navaljuju na nj kao car gotov na boj.
25 Jer je zamahnuo na Boga rukom svojom, i Svemogućem se opro.
26 Trči ispravljena vrata na nj s mnogim visokim štitovima svojim.
27 Jer je pokrio lice svoje pretilinom, i navaljao salo na bokove svoje.
28 I sedeo je u gradovima raskopanim i u kućama pustim, obraćenim u gomilu kamenja.
29 Neće se obratiti niti će ostati blago njegovo, i neće se raširiti po zemlji dobro njegovo.
30 Neće izaći iz mraka, ogranke njegove osušiće plamen, odneće ga duh usta njegovih.
31 Neka se ne uzda u taštinu prevareni, jer će mu taština biti plata.
32 Pre svog vremena svršiće se, i grana njegova neće zeleneti.
33 Otkinuće se kao s loze nezreo grozd njegov i pupci će se njegovi kao s masline pobacati.
34 Jer će opusteti zbor licemerski, i oganj će spaliti šatore onih koji primaju poklone.
35 Začinju nevolju i radjaju muku, i trbuh njihov sastavlja prevaru.