поглавље 33

Ovo su putevi sinova Izrailjevih kad izadjoše iz zemlje misirske u četama svojim pod upravom Mojsijevom i Aronovom.
2 I Mojsije popisa kako izidjoše i gde stajaše po zapovesti Gospodnjoj; i ovo su putevi njihovi kako putovaše.
3 Podjoše iz Ramese prvog meseca petnaesti dan, sutradan posle pashe, i izidjoše sinovi Izrailjevi rukom podignutom pred očima svih Misiraca.
4 A Misirci pogrebavahu prvence koje pobi Gospod medju njima, kad i na bogovima njihovim izvrši Gospod sudove.
5 I otišavši sinovi Izrailjevi iz Ramese stadoše u logor u Sohotu.
6 A iz Sohota otišavši stadoše u logor u Etamu, koji je na kraj pustinje.
7 A iz Etame otišavši saviše k Irotu, koji je prema Velsefonu i stadoše u logor pred Magdalom.
8 A od Irota otišavši predjoše preko mora u pustinju, i išavši tri dana preko pustinje Etama stadoše u logor u Meri.
9 A iz Mere otišavši dodjoše u Elim, gde beše dvanaest studenaca i sedamdeset palmovih drveta, i onde stadoše u logor.
10 A iz Elima otišavši stadoše u logor kod Crvenog Mora.
11 I otišavši od Crvenog Mora stadoše u logor u pustinji Sinu.
12 A iz pustinje Sina otišavši stadoše u logor u Rafaku.
13 A iz Rafaka otišavši stadoše u logor u Elusu.
14 A iz Elusa otišavši stadoše u logor u Rafidinu, gde nemaše narod vode da pije.
15 A iz Rafidina otišavši stadoše u logor u pustinji sinajskoj.
16 A iz pustinje sinajske otišavši stadoše u logor u Kivrot-Atavi.
17 A iz Kivrot-Atave otišavši stadoše u logor u Asirotu.
18 A iz Asirota otišavši stadoše u logor u Ratamu.
19 A iz Ratama otišavši stadoše u logor u Remnon-Faresu.
20 A iz Remnon-Faresa otišavši stadoše u logor u Lemvonu.
21 A iz Lemvona otišavši stadoše u logor u Resanu.
22 A iz Resana otišavši stadoše u logor u Makelatu.
23 A iz Makelata otišavši stadoše u logor kod gore Safera.
24 A od gore Safera otišavši stadoše u logor u Haradu.
25 A iz Harada otišavši stadoše u logor u Makidotu.
26 A iz Makidota otišavši stadoše u logor u Katatu.
27 A iz Katata otišavši stadoše u logor u Taratu.
28 A iz Tarata otišavši stadoše u logor u Meteku.
29 A iz Meteka otišavši stadoše u logor u Aselmonu.
30 A iz Aselmona otišavši stadoše u logor u Mosirotu.
31 A iz Mosirota otišavši stadoše u logor u Vanakanu.
32 A iz Vanakana otišavši stadoše u logor na planini Gadadu.
33 A sa planine Gadada otišavši stadoše u logor u Etavati.
34 A iz Etavate otišavši stadoše u logor i Evronu.
35 A iz Evrona otišavši stadoše u logor u Gesion-Gaveru.
36 A iz Gesion-Gavera otišavši stadoše u logor u pustinji Sinu, a to je Kadis.
37 A iz Kadisa otišavši stadoše u logor kod gore Ora ne medji zemlje edomske.
38 I izidje Aron sveštenik na goru Or po zapovesti Gospodnjoj, i umre onde četrdesete godine po izlasku sinova Izrailjevih iz zemlje misirske, prvi dan petog meseca.
39 A Aronu beše sto i dvadeset i tri godine kad umre na gori Oru.
40 Tada ču Hananej, car aradski, koji življaše na jugu u zemlji hananskoj, da idu sinovi Izrailjevi.
41 Potom otišavši od gore Ora stadoše u logor u Selmonu.
42 A iz Selmona otišavši stadoše u logor u Finonu.
43 A iz Finona otišavši stadoše u logor u Ovotu.
44 A iz Ovota otišavši stadoše u logor na humovima avarimskim na medji moavskoj.
45 A od tih humova otišavši stadoše u logor u Devon-Gadu.
46 A iz Devon-Gada otišavši stadoše u logor u Gelmon-Devlataimu.
47 A iz Gelmon-Devlataima otišavši stadoše u logor u planinama avarimskim prema Navavu.
48 A iz planina avarimskih otišavši stadoše u logor u polju moavskom na Jordanu prema Jerihonu.
49 I stajahu u logoru kraj Jordana od Esimota do Vel-Satima u polju moavskom.
50 I reče Gospod Mojsiju u polju moavskom na Jordanu prema Jerihonu govoreći:
51 Kaži sinovima Izrailjevim i reci im: Kad predjete preko Jordana u zemlju hanansku,
52 Oterajte od sebe sve koji žive u onoj zemlji, i potrite sve slike njihove rezane, i sve slike njihove livene potrite, i sve visine njihove oborite.
53 A kad ih isterate iz zemlje, naselite se u njoj; jer sam vama dao onu zemlju da je vaša.
54 I razdelite je u nasledstvo žrebom na porodice svoje; kojih ima više, njima veće nasledstvo podajte; a kojih ima manje, njima podajte manje nasledstvo; koje mesto kome žrebom dopadne, ono neka mu bude; na plemena otaca svojih razdelite nasledstvo.
55 Ako li ne oterate od sebe onih koji žive u onoj zemlji, onda će oni koje ostavite biti trnje očima vašim i ostani vašim bokovima, i pakostiće vam u zemlji u kojoj ćete živeti.
56 I šta sam mislio učiniti njima, učiniću vama.