поглавље 29

A sedmog meseca prvi dan da imate sveti sabor; posao ropski nijedan ne radite; to da vam je trubni dan.
2 I prinesite žrtvu paljenicu za miris ugodni Gospodu, jedno tele, jednog ovna, sedam jaganjaca od godine zdravih;
3 A dar uz njih belog brašna smešanog s uljem tri desetine uz tele i dve desetine uz ovna,
4 I po jednu desetinu uz svako jagnje od sedam jaganjaca;
5 I jednog jarca za greh, radi očišćenja vašeg;
6 Osim žrtve paljenice u početku meseca i dara njenog, i osim svagdašnje žrtve paljenice i dara njenog i naliva njihovih po uredbi njihovoj, za miris ugodni, za žrtvu ognjenu Gospodu.
7 I deseti dan tog meseca sedmog da imate sveti sabor; i mučite duše svoje; ne radite nikakav posao;
8 Nego prinesite Gospodu za miris ugodni žrtvu paljenicu, jedno tele, jednog ovna, sedam jaganjaca od godine, a neka vam je zdravo;
9 I dar uz njih belog brašna pomešanog s uljem tri desetine uz tele, dve desetine uz ovna,
10 Po jednu desetinu uza svako jagnje od onih sedam jaganjaca;
11 Jarca jednog za greh, osim žrtve za greh radi očišćenja, i osim svagdašnje žrtve paljenice i dara njenog i naliva njihovih.
12 I petnaesti dan tog meseca sedmog da imate sveti sabor; nijedan posao ropski ne radite; nego praznujte praznik Gospodu sedam dana.
13 I prinesite žrtvu paljenicu, ognjenu žrtvu za ugodni miris Gospodu, trinaest telaca, dva ovna, četrnaest jaganjaca od godine, a neka su zdravi;
14 I dar uz njih brašna belog smešana s uljem po tri desetine uza svako tele od trinaest telaca, po dve desetine uza svakog ovna od ona dva ovna,
15 I po jednu desetinu uza svako jagnje od onih četrnaest jaganjaca;
16 I jednog jarca za greh, osim svagdašnje žrtve paljenice i dara njenog i naliva njenog.
17 A drugi deo dvanaest telaca, dva ovna, četrnaest jaganjaca od godine zdravih,
18 I dar njihov i naliv njihov, uz teoce, uz ovnove i uz jaganjce, po broju njihovom, kako je uredjeno;
19 I jarca jednog za greh, osim svagdašnje žrtve paljenice i dara njenog i naliva njenog.
20 A treći dan jedanaest telaca, dva ovna i četrnaest jaganjaca od godine zdravih;
21 I darove njihove i nalive njihove, uz teoce, uz ovnove i uz jaganjce, po broju njihovom, kako je uredjeno;
22 I jednog jarca za greh, osim svagdašnje žrtve paljenice i dara njenog i naliva njenog.
23 A četvrti dan deset telaca, dva ovna, četrnaest jaganjaca od godine zdravih;
24 I dar njihov i nalive njihove, uz teoce, uz ovnove i uz jaganjce, po broju njihovom, kako je uredjeno;
25 I jednog jarca za greh, osim svagdašnje žrtve paljenice i dara njenog i naliva njenog.
26 A peti dan devet telaca, dva ovna, četrnaest jaganjaca od godine zdravih;
27 I dar njihov i nalive njihove, uz teoce, uz ovnove i uz jaganjce, po broju njihovom, kako je uredjeno;
28 I jednog jarca za greh, osim svagdašnje žrtve paljenice i dara njenog i naliva njenog.
29 A šesti dan osam telaca, dva ovna, četrnaest jaganjaca od godine zdravih,
30 I dar njihov i nalive njihove, uz teoce, uz ovnove i uz jaganjce, po broju njihovom, kako je uredjeno;
31 I jednog jarca za greh, osim svagdašnje žrtve paljenice i dara njenog i naliva njenog.
32 A sedmi dan sedam telaca, dva ovna, četrnaest jaganjaca od godine zdravih,
33 I dar njihov i nalive njihove, uz teoce, uz ovnove i uz jaganjce, po broju njihovom, kako je uredjeno;
34 I jarca za greh, osim svagdašnje žrtve paljenice i dara njenog i naliva njenog.
35 A osmi dan da vam je praznik; nijedan posao ropski ne radite.
36 Nego prinesite žrtvu paljenicu, žrtvu ognjenu za ugodni miris Gospodu, jedno tele, jednog ovna, sedam jaganjaca od godine zdravih.
37 I dar njihov i nalive njihove, uz tele, uz ovna i uz jaganjce, po broju njihovom, kako je uredjeno;
38 I jednog jarca za greh, osim svagdašnje žrtve paljenice i dara njenog i naliva njenog.
39 To prinosite Gospodu na praznike svoje, osim onog što biste po zavetu ili od svoje volje prineli za žrtve paljenice ili darove ili nalive ili žrtve zahvalne.
40