کتاب مقدس

Persian (Farsi) Holy Bible

لطفاً يک کتاب از کتاب مقدس را در زبان فارسی انتخاب کنيد

در صورت استفاده از دستگاه اندروید و اپل می توانید Bible App را دانلود کرده و کتابمقدس را به زبان فارسی و ۳۶ زبان دیگر بخوانید و بشنوید.

Wordproject on Google Play Wordproject on iTunes