Притчи

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

0:00
0:00

глава 25

И тия са Соломонови притчи, които събраха човеците на Юдовия цар Езекия.
2 Слава за Бога е да скрива всяко нещо, А слава е на царете да издирват работите.
3 Височината на небето и дълбочината на земята И сърцата на царете са неизследими.
4 Отмахни нечистото от среброто, И ще излезе съд за златаря.
5 Отмахни нечестивите от царя, И престолът му ще се утвърди в правда.
6 Не се надигай пред царя, И не стой на мястото на големците,
7 Защото по-добре е да ти кажат: Мини тук по-горе, Нежели да те турят по-долу в присъствието на началника, когото са видели очите ти.
8 Не бързай да излезеш, за да се караш. Да не би най-сетне да не знаеш що да правиш; Когато те засрами противникът {Еврейски: Ближния.} ти.
9 Разисквай делото си с противника си сам. Но не откривай чужди тайни,
10 Да не би да те укори оня, който те слуша, И твоето безчестие да остане незаличимо.
11 Дума казана на място е Като златни ябълки в сребърни съдове.
12 Както е обица и украшение от чисто злато за човек, Така е мъдрият изобличител за внимателното ухо.
13 Както е снежната прохлада в жетвено време, Така е верният посланик на тия, които го изпращат, Защото освежава душата на господаря си.
14 Който лъжливо се хвали за подаръци що дава, Прилича на облаци и вятър без дъжд.
15 Чрез въздържаност се склонява управител, И мек език троши кости.
16 Намерил ли си мед? Яж само колкото ти е нужно, Да не би да се преситиш от него и да го повърнеш.
17 Рядко туряй ногата си в къщата на съседа си, Да не би да му досадиш и той да те намрази.
18 Човек, който лъжесвидетелствува против ближния си, Е като чук, нож и остра стрела.
19 Доверие към неверен човек, в усилно време, Е като счупен зъб и изкълчена нога.
20 Както един, който съблича дрехата си в студено време, И както оцет на сода, Така и оня, който пее песни на оскърбено сърце.
21 Ако е гладен ненавистникът ти, дай му хляб да яде, И ако е жаден, напой го с вода,
22 Защото така ще натрупаш жар на главата му И Господ ще те възнагради.
23 Както северният вятър произвежда дъжд, Така и тайно одумващият език - разгневено лице.
24 По-добре е да живее някой в ъгъл на покрива, Нежели в широка къща със свадлива жена.
25 Както е студената вода за жадна душа, Така е добра вест от далечна земя.
26 Праведният, който отстъпва пред нечестивия, Е като мътен извор и развален източник.
27 Не е добре да яде някой много мед. Така също не е славно да търсят хората своята си слава.
28 Който не владее духа си Е като съборен град без стени.