Притчи

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

0:00
0:00

глава 21

Сърцето на царя е в ръката на Господа, като водни бразди; Той на където иска го обръща.
2 Всичките пътища на човека са прави в неговите очи, Но Господ претегля сърцата.
3 Да върши човек правда и правосъдие Е по-угодно за Господа от жертва
4 Надигнато око и горделиво сърце, Които за нечестивите са светилник, е грях.
5 Мислите на трудолюбивите спомагат само да има изобилие, А на всеки припрян само - оскъдност.
6 Придобиването на съкровища с лъжлив език е преходна пара; Които ги търсят, търсят смърт.
7 Грабителството на нечестивите ще ги отвлече, Защото отказват да вършат това, което е право.
8 Пътят на развратния човек е твърде крив, А делото на чистия е право.
9 По-добре да живее някой в ъгъл на покрива, Нежели в широка къща със свадлива жена.
10 Душата на нечестивия желае зло, Ближният му не намира благоволение пред очите му.
11 Когато се накаже присмивателя, простият става по-мъдър, И когато се поучава мъдрия, той придобива знание.
12 Справедливият Бог наблюдава дома на нечестивия, Той съсипва нечестивите до унищожение.
13 Който затуля ушите си за вика на сиромаха, - Ще викне и той, но няма да бъде послушан.
14 Тайният подарък укротява ярост, И подаръкът в пазуха укротява силен гняв.
15 Радост е на праведния да върши правосъдие, А измъчване е за ония, които вършат беззаконие.
16 Човек, който се отбие от пътя на разума, Ще стигне в събранието на мъртвите {Или: Сенките.}.
17 Който обича удоволствие осиромашава, Който обича вино и масло не забогатява.
18 Нечестивият ще бъде откуп за праведния, И коварният наместо праведните.
19 По-добре да живее някой в пуста земя, Нежели със свадлива жена и досада.
20 Скъпоценно съкровище и масло се намират в жилището на мъдрия, А безумният човек ги поглъща.
21 Който следва правда и милост, Намира живот, правда и чест.
22 Мъдрият превзема с пристъп града на мощните, И събаря силата, на която те уповават.
23 Който въздържа устата си и езика си Опазва душата си от смущения.
24 Присмивател се нарича оня горделив и надменен човек, Който действува с високоумна гордост.
25 Желанието на ленивия го умъртвява, Защото ръцете му не искат да работят,
26 Той се лакоми цял ден, А праведният дава и не му се свиди.
27 Жертвата на нечестивите е мерзост, - Колко повече, когато я принасят за нечестива цел!
28 Лъжливият свидетел ще загине, А човек, който слуша поука - ще го търсят да говори всякога.
29 Нечестив човек прави дръзко лицето си, А праведният оправя пътищата си.
30 Няма мъдрост, няма разум, Няма съвещание против Господа.
31 Конят се приготвя за деня на боя, Но избавлението е от Господа.