Притчи

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

0:00
0:00

глава 12

Който обича поправление, обича знание, Но който мрази изобличения е невеж.
2 Добрият човек намира благоволение пред Господа; А зломисленика Той ще осъди.
3 Човек няма да се утвърди чрез беззаконие, А коренът на праведните не ще се поклати.
4 Добродетелната жена е венец на мъжа си; А оная, която докарва срам, е като гнилота в костите му.
5 Мислите на праведните са справедливи, А намеренията на нечестивите са коварство.
6 Думите на нечестивите са засада за кръвопролитие; А устата на праведните ще ги избавят.
7 Нечестивите се съсипват и няма ги, А домът на праведните ще стои.
8 Човек бива похвален според разума си, А опакият в сърце ще бъде поругаван.
9 По-щастлив е скромният, който слугува на себе си, От онзи, който се надига и няма хляб.
10 Праведният се грижи за живота на добитъка си, А благостите на нечестивите са немилостиви.
11 Който обработва земята си ще се насити с хляб, А който следва суетни неща е без разум.
12 Нечестивият търси такава корист, каквато вземат злите, А коренът на праведния дава плод.
13 В престъплението на устните се намира опасна примка, А праведният ще се отърве от затруднение.
14 От плода на устата си човек се насища с добрини; И според делата на ръцете на човека му се въздава.
15 Пътят на безумния е прав в неговите очи, А който е мъдър, той слуша съвети.
16 Безумният показва явно отегчението си, А благоразумният скрива оскърблението.
17 Който диша истина възвестява правдата, А лъжесвидетелят - измамата.
18 Намират се такива, чието несмислено говорене пронизва като нож, А езикът на мъдрите докарва здраве.
19 Устните, които говорят истината, ще се утвърдят за винаги, А лъжливият език ще трае за минута.
20 Измама има в сърцето на ония, които планират зло; А радост имат тия, които съветват за мир.
21 Никаква пакост няма да се случи на праведния, А нечестивите ще се изпълнят със злощастие.
22 Лъжливите устни са мерзост Господу, А ония, които постъпват вярно, са приятни Нему.
23 Благоразумният човек покрива знанието си, А сърцето на безумните изказва глупостта си.
24 Ръката на трудолюбивите ще властвува, А ленивите ще бъдат подчинени.
25 Теготата смирява човешкото сърце, А благата дума го развеселява.
26 Праведният води ближния си, А пътят на нечестивите въвежда самите тях в заблуждение.
27 Ленивият не пече лова си; Но скъпоценностите на човеците са на трудолюбивия.
28 В пътя на правдата има живот, И в пътеката й няма смърт.