1. Timoteju

1 2 3 4 5 6

0:00
0:00

поглавље 5

Starca ne karaj, nego mu govori kao ocu; momcima kao braći;
2 Staricama kao materama; mladima kao sestrama, sa svakom čistotom.
3 Udovice poštuj, koje su prave udovice.
4 Ako li koja udovica ima decu ili unučad, da se uče najpre svoj dom poštovati, i zajam vraćati roditeljima; jer je ovo ugodno pred Bogom.
5 A prava udovica i usamljena uzda se u Boga, i živi u molitvama i u moljenju dan i noć.
6 A koja živi u sladostima, živa je umrla.
7 I ovo zapovedaj, da budu bez mane.
8 Ako li ko za svoje, a osobito za domaće, ne promišlja, odrekao se vere, i gori je od neznabošca.
9 A udovica da se ne prima mladja od šezdeset godina, i koja je bila jednom mužu žena;
10 I koja ima svedočanstvo u dobrim delima, ako je decu odgajila, ako je gostoljubiva bila, ako je svetima noge prala, ako je nevoljnima pomagala, ako je išla za svakim dobrim delom.
11 A mladih udovica prodji se; jer kad pobesne protiv Hrista, hoće da se udaju,
12 I imaju greh što prvu veru odbaciše.
13 A k tome i besposlene uče se skitati po kućama, ne samo pak besposlene, nego i jezične i sveznale, pa govore šta ne treba.
14 Hoću, dakle, da se mlade udovice udaju, decu radjaju, kuću kuće, a nikakav uzrok da ne daju protivniku za huljenje.
15 Jer se, evo, neke okrenuše za sotonom.
16 Ako koji verni ili verna ima udovice, neka se stara za njih, i da ne dosadjuju crkvi da one koje su prave udovice može zadovoljiti.
17 A sveštenicima koji se dobro staraju da se daje dvoguba čast, a osobito onima koji se trude u reči i u nauci.
18 Jer pismo govori: Volu koji vrše ne zavezuj usta, i: Radin je dostojan svoje plate.
19 Na sveštenika ne primaj tužbe, osim kad imaju dva ili tri svedoka.
20 A koji greše pokaraj ih pred svima, da i drugi imaju strah.
21 Zaklinjem te pred Bogom i Gospodom Isusom Hristom i izabranim Njegovim andjelima da ovo držiš bez licemerja, ne čineći ništa po hateru.
22 Ruku odmah ne meći ni na koga, niti pristaj u tudje grehe. Drži sebe čista.
23 Više ne pij vode, nego pij po malo vina, želuca radi svog i čestih svojih bolesti.
24 A nekih su ljudi gresi poznati koji napred vode na sud, a nekih idu za njima.
25 Tako su i dobra dela poznata, i koja su drugačija ne mogu se sakriti.