1. Timoteju

1 2 3 4 5 6

0:00
0:00

поглавље 2

Molim, dakle, pre svega da se čine iskanja, molitve, moljenja, zahvaljivanja za sve ljude,
2 Za careve, i za sve koji su u vlasti, da tihi i mirni život poživimo u svakoj pobožnosti i poštenju.
3 Jer je ovo dobro i prijatno pred Spasiteljem našim Bogom,
4 Koji hoće da se svi ljudi spasu, i da dodju u poznanje istine.
5 Jer je jedan Bog, i jedan posrednik Boga i ljudi, čovek Hristos Isus,
6 Koji sebe dade u otkup za sve, za svedočanstvo u svoje vreme,
7 Za koje sam postavljen propovednik i apostol (istinu govorim u Hristu, ne lažem), učitelj neznabožaca, u veri i istini.
8 Hoću, dakle, da molitve čine ljudi na svakome mestu, podižući svete ruke bez gneva i premišljanja.
9 Tako i žene u pristojnom odelu, sa stidom i poštenjem da ukrašuju sebe, ne pletenicama, ni zlatom, ili biserom, ili haljinama skupocenim,
10 Nego dobrim delima kao što se pristoji ženama koje se obećavaju pobožnosti.
11 Žena na miru da se uči sa svakom pokornošću.
12 Ali ženi ne dopuštam da uči niti da vlada mužem, nego da bude mirna.
13 Jer je Adam najpre sazdan pa onda Eva;
14 I Adam se ne prevari, a žena prevarivši se postade prestupnica;
15 Ali će se spasti radjanjem dece, ako ostane u veri i ljubavi i u svetinji s poštenjem.