2 Тимотей

1 2 3 4

0:00
0:00

глава 4

Заръчвам ти пред Бога и пред Христа Исуса, Който ще съди живите и мъртвите, и пред вид на явлението Му и царуването му:
2 проповядвай словото, настоявай на време и без време, изобличавай, порицавай, увещавай, с голямо търпение и непрестанно поучаване.
3 Защото ще дойде време, когато няма да търпят здравото учение; но, понеже ги сърбят ушите, ще си натрупат учители по своите страсти,
4 и, като отвърнат ушите си от истината, ще се обърнат към басните.
5 Но ти бъди разбран във всичко, понеси страдание, извърши делото на благовестител, изпълнявай службата си.
6 Защото аз вече ставам принос, и времето на отиването ми настава.
7 Аз се подвизах в доброто войнствуване, попрището свърших, вярата опазих;
8 отсега нататък се пази за мене венецът (правдата), който Господ, праведният Съдия, ще ми въздаде в оня ден; и не само на мене, но и на всички, които са обикнали Неговото явление.
9 Постарай се да дойдеш скоро при мене;
10 защото Димас ме остави, като обикна сегашния свят; той отиде в Солун, Крискент в Галатия, а Тит в Далмация.
11 Само Лука е при мене. Вземи Марка и доведи го със себе си, защото ми е полезен в службата.
12 А Тихика пратих в Ефес.
13 Когато дойдеш, донеси япунджака, който съм оставил в Троада при Карпа, и книгите, а особено пергаментите.
14 Медникарят Александър ми стори много зло; Господ ще му върне по делата му;
15 от когото и ти се пази, защото той много се противи на нашите думи.
16 При първата ми защита никой не взе моята страна, но всичките ме оставиха; дано не им се счете това за грях.
17 Но Господ беше с мене и ме укрепи, за да се прогласи напълно посланието чрез мене, и да чуят всичките езичници; и аз бях избавен от лъвови уста.
18 Господ ще ме избави от всяко дело на лукавия и ще ме спаси и въведе в небесното Си царство; Комуто да бъде слава във вечни векове. Амин.
19 Поздрави Прискила и Акила и Онисифоровия дом.
20 Ераст остана в Коринт, а Трофима оставих болен в Милит.
21 Постарай се да дойдеш преди зимата. Поздравяват те Евул, Пуд, Лин, Клавдия и всичките братя.
22 Господ да бъде с твоя дух. Благодат да бъде с вас. [Амин].