2 Тимотей

1 2 3 4

0:00
0:00

глава 2

Ти, прочее, чадо мое, заяквай в благодатта, която е в Христа Исуса.
2 И каквото си чул от мене при много свидетели, това предай на верни човеци, които да са способни и други да научат.
3 Съучаствувай в страданията като добър войник Исус Христов.
4 Никой, служещ като войник, не се вплита в житейски работи, за да угоди на този, който го е записал за войник.
5 И ако се подвизава някой в игрите, не се увенчава, ако не се е подвизавал законно.
6 Само трудещият се земеделец трябва пръв да вкуси от плодовете.
7 Размишлявай върху това, което ти казвам; и Господ ще ти даде да разбереш всичко.
8 Помни Исуса Христа, от Давидовото потомство, Който възкръсна от мъртвите според моето благовестие;
9 за което страдам до окови, като злодеец. Но Божието слово не се връзва.
10 Затова аз всичко издържам заради избраните, за да получат и те спасението, което е в Христа Исуса, заедно с вечна слава.
11 Вярно е това слово; "Защото ако сме умрели с Него, то ще и да живеем с Него;
12 Ако устоим, то ще и да царуваме с Него; ако се отричаме от Него, и той ще се отрече от нас;
13 ако сме неверни, Той верен остава; защото не може да се отрече от Себе Си".
14 Това им напомнювай и заръчвай им пред Господа да не влизат в препирни за дребнавости, което никак не ползува, а е за развращаване на слушателите.
15 Старай се да се представиш одобрен пред Бога работник, който няма от що да се срамува, като излагаш право словото на истината.
16 А отдалечавай се от скверните празнословия, защото те ще отиват още по-далеч в нечестие,
17 и учението на такива ще разяжда като живеница; от които са Именей и Филет,
18 които се отстраниха от истината, като казват, че възкресението е вече станало, та събарят вярата на някои.
19 Но твърдата основа, положена от Бога, стои, имайки тоя печат: Господ познава Своите Си, и: Всеки, който изповяда Господното име, да отстъпи от неправдата.
20 А в един голям дом съдовете не са само златни и сребърни, но и дървени и пръстни; и едни са за почтена употреба, а други за непочтена.
21 Прочее, ако някой очисти себе си от тия заблуждения, той ще бъде съд за почтена употреба, осветен, полезен на стопанина, приготвен за всяко добро дело.
22 Но отбягвай младежките страсти; и заедно с тия, които призовават Господа от чисто сърце, следвай правдата, вярата, любовта, мира.
23 А отричай се от глупавите и просташките разисквания, като знаеш, че пораждат крамоли.
24 А Господният слуга не бива да е крамолник, но трябва да бъде кротък към всичките, способен да поучава, търпелив;
25 с кротост да увещава противниците, та дано би им дал Бог покаяние, за да познаят истината
26 и да изтрезнеят, като се избавят от примката на дявола, (от когото са уловени живи), за да вършат Божията воля.