0:00
0:00

глава 22

Наложеното за долината на видението пророчество: Що ти е сега Ти си се качил цял на къщните покриви,
2 О ти, пълен с викове, Шумни граде, весели граде? Убитите ти не се убиха с нож, Нито умряха в бой.
3 Всичките ти първенци побягнаха заедно, Вързани бидоха от стрелците; Всички твои, които се намериха, Надалеч побягнали, бидоха вързани заедно.
4 Затова рекох: Отвърнете се от мене; ще плача горко; Не се трудете да ме утешавате За опустошението на дъщерята на людете ми.
5 Защото в долината на видението Е ден на поражение и тъпчене И недоумение от Господа Бога на Силите, - Ден на събаряне стените, и на викане към планините.
6 И Елам взе тула, С полкове войници и конници, И Кир откри щита.
7 И когато отбраните ти долини се напълниха с колесници, И конниците се опълчиха при портата,
8 И той дигна покривалото на Юда, То в оня ден ти обърна погледа си към оръжията в къщата лес.
9 И като видяхте, че проломите на Давидовия град са много, Събрахте водите на долния водоем,
10 Та, като изброихте къщите на Ерусалим И развалихте къщите, за да укрепите стената,
11 Направихте и между двете стени нов водоем За водата на стария водоем; Но не погледнахте към Онзи, Който стори това, Нито дадохте внимание на Този Който го бе приготвил отдавна.
12 В оня ден Господ Иеова на Силите Ви призова на плач и на жалеене, На обръсване главата и на опасване с вретище;
13 Но, ето радост и веселие, Колене говеда и колене овце, Ядене месо и пиене вино! И казват: Да ядем и да пием, Защото утре ще умрем.
14 Тогава от Господа на Силите откри се в ушите му туй: Наистина това беззаконие няма да се очисти от вас докле умрете, Казва Господ Иеова на Силите.
15 Така казва Господ Иеова на Силите: Иди, влез при тоя настойник, При домоуправителя Шевна и речи:
16 Що правиш тук? и кого имаш тук свой? Та изсичаш тук гроб за себе си, - Правиш си гроб на високо, Изсичаш си в камъка обиталище!
17 Ето, Господ като силен мъж ще те захвърли, Да, като те улови здраво,
18 Ще те навие и ще те метне като топка В широка земя; Там ще умреш, и там наместо славните ти колесници, Ще има срама на дома на господаря ти.
19 Ще те оттласна от чина ти, И от положението ти ще те свалят.
20 В оня ден ще извикаш слугата си Елиакима Хелкиевия син,
21 И като го облека с твоето облекло И го стегна с твоя пояс Ще предам властта ти в неговата ръка, И той ще бъде един баща на ерусалимските жители И на Юдовия дом.
22 И ще положа на рамото му ключа на Давидовия дом; Той ще отваря, и никой няма да затваря, И ще затваря и никой няма да отваря;
23 И ще го закрепя като гвоздей на твърдо място; И той ще бъде славен престол на бащиния си дом;
24 И на него ще окачат всичката слава на бащиния му дом, - Чадата и внуците, Всичките малки съдове, От съдове като чаши До всичките съдове като мехове.
25 В оня ден, казва Господ на Силите, Закрепеният на твърдо място гвоздей ще ослабва, И ще се счупи, и ще падне, И товарът, който висеше на него, ще се срине; Защото Господ е изговорил това.