Исус Навин

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

0:00
0:00

глава 21

След това, началниците на левитските бащини домове дойдоха при свещеника Елеазара, при Исуса Навиевия син и при началниците на бащините домове от племената на израилтяните,
2 та им говориха в Сило, в Ханаанската земя, като казаха: Господ заповяда чрез Моисея да ни се дадат градове за живеене и пасбищата им за добитъка ни.
3 И ето градовете с пасбищата им, които израилтяните дадоха на левитите от наследството си според Господната заповед:
4 Излезе жребието за семействата на каатовците; и потомците на свещеника Аарона, които бяха от левитите, получиха чрез жребие тринадесет града от Юдовото племе, от Симеоновото племе и от Вениаминовото племе.
5 А останалите Каатови потомци получиха чрез жребие десет града от семействата на Ефремовото племе, от Дановото племе и от половината на Манасиевото племе.
6 И Гирсоновите потомци получиха чрез жребие тринадесет града от семействата на Исахаровото племе, от Асировото племе, от Нефталимовото племе и от половината на Манасиевото племе у Васан.
7 Мерариевите потомци, според семействата си, получиха дванадесет града от Рувимовото племе, от Гадовото племе и от Завулоновото племе.
8 Тия градове, прочее, и пасбищата им израилтяните дадоха чрез жребие на левитите, според както Господ заповяда чрез Моисея.
9 От племето на юдеите и от племето на симеонците дадоха тия градове, които по-долу се споменават по име,
10 и които се получиха от Аароновите потомци, бидейки от семействата на каатовците, които са от левийците; защото първото жребие се хвърли за тях:
11 дадоха им града на Арва Енаковия баща (който град е Хеврон) с пасбищата му около него, в Юдовата хълместа земя;
12 (а нивите на града и селата му дадоха на Халева Иефониевия син за негова собственост);
13 Хеврон, прочее, с пасбищата му, прибежищния град за убиец, дадоха на потомците на свещеника Аарона, също и Ливна с пасбищата му,
14 Ятир с пасбищата му, Естемой с пасбищата му,
15 Олом с пасбищата му, Девир с пасбищата му,
16 Аин с пасбищата му, Юта с пасбищата му и Ветсемес с пасбищата му; девет града от тия две племена;
17 а от Вениаминовото племе, Гаваон с пасбищата му, Гава с пасбищата му,
18 Анатон с пасбищата му и Алмот с пасбищата му; четири града.
19 Всичките градове на Аароновите потомци, свещениците, бяха тринадесет града с пасбищата им.
20 И семействата на Каатовите потомци, левитите, които оставаха от Каатовите потомци, получиха градовете на своето притежание по жребие от Ефремовото племе.
21 Дадоха им прибежищния за убиец град Сихем с пасбищата му в хълмистата земя на Ефрема, също и Гезер с пасбищата му,
22 Кивзаим с пасбищата му и Веторон с пасбищата му; четири града;
23 от Дановото племе, Елтеко с пасбищата му, Гиветон с пасбищата му.
24 Еалон с пасбищата му и Гетримон с пасбищата му; четири града;
25 а от половината на Манасиевото племе, Таанах с пасбищата му и Гетримон с пасбищата му; два града.
26 Всичките градове за семействата на останалите Каатови потомци бяха десет с пасбищата им.
27 А на Гирсоновите потомци, от семействата на левитите, дадоха от другата половина на Манасиевото племе, прибежищния за убиец град Голан у Васан с пасбищата му и Веестера с пасбищата му; два града;
28 от Исахаровото племе, Кисион с пасбищата му, Даврат с пасбищата му,
29 Ярмут с пасбищата му и Енганим с пасбищата му; четири града;
30 от Асировото племе, Мисаал с пасбищата му, Авдон с пасбищата му,
31 Хелкат с пасбищата му и Роов с пасбищата му; четири града;
32 а от Нефталимовото племе, прибежищния за убиец град Кедес в Галилея с пасбищата му, Амот-дор с пасбищата му и Картан с пасбищата му; три града.
33 Всичките градове на Гирсоновците според семействата им бяха тринадесет града с пасбищата им.
34 И на семействата на Мерариевите потомци, останалите от левитите, дадоха от Завулоновото племе Иокнеам с пасбищата му, Карта с пасбищата му,
35 Димна с пасбищата му и Наалон с пасбищата му; четири града;
36 от Рувимовото племе, Восор, с пасбищата му, Яса с пасбищата му,
37 Кедимот с пасбищата му и Мефаят с пасбищата му; четири града;
38 а от Гадовото племе, прибежищния за убиец град Рамот в Галаад с пасбищата му, Маханаим с пасбищата му;
39 Есевон с пасбищата му и Язир с пасбищата му; всичко четири града.
40 Всичките градове, които дадоха чрез жребие на Мерариевите потомци, според семействата им, на останалите от семействата на левитите, бяха дванадесет града.
41 Всичките градове на левитите всред притежанието на израилтяните бяха четиридесет и осем града с пасбищата им.
42 Тия градове бяха всеки с околните си пасбища; така бяха всички тия градове.
43 Така Господ даде на Израиля цялата земя, за която беше се клел на бащите им, че ще им я даде; и завладяха я и заселиха се в нея.
44 И Господ им даде спокойствие от всяка страна, според всичко що беше се клел на бащите им; и от всичките им неприятели никой не можа да устои против тях; Господ предаде всичките им неприятели в ръката им.
45 Не пропадна ни едно от всичките добри неща, които Господ беше говорил на Израилевия дом; всички се сбъднаха.